Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - dr n. med. Elżbieta Sztamska

p.o. Pielęgniarki oddziałowej - Julita Miszczak

Lekarze pracujący w Oddziałach:

dr n. med. Paulina Gąsiorek (specjalista neurolog)
Lek. med. Anna Gierszon (specjalista neurolog)
Lek. med. Monika Grudziecka - Pyrek (specjalista neurolog)
Lek. med. Łukasz Leszczyński (specjalista neurolog)
Lek. med. Konrad Świniarski (specjalista neurolog)


Telefony:
42 22 53 768 Sekretariat
42 22 53 766 Kierownik
42 22 53 773 Pokój lekarski
42 22 53 771 Pokój pielęgniarek
42 22 53 772 Punkt pielęgniarski

Posiadamy pięciołóżkową salę intensywnego nadzoru medycznego ze sprzętem do monitorowania EKG, pulsoksymetr, defibrylator i respiratory. 

Posiadamy 24 godzinny dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej.

Świadczenia realizowane w Oddziale Udarowym:

  • Diagnostyka w stanach wymagających szybkiej interwencji, np. w krwotokach mózgowych i podpajęczynkowych, leczenie krwiaków nad- i podtwardówkowych, krwotoki rdzenia,
  • Diagnostyka i leczenie w udarze niedokrwiennym mózgu i rdzenia,
  • Diagnostyka i leczenie w zakresie zakrzepic żylnych i zatok żylnych.