Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - dr n. med. Elżbieta Sztamska

p.o. Pielęgniarki oddziałowej - Julita Miszczak

Lekarze pracujący w Oddziałach:

lek. med. Anna Gierszon (specjalista neurolog)
dr n. med. Monika Grudziecka - Pyrek (specjalista neurolog)
dr n. med. Paulina Gąsiorek (specjalista neurolog)
lek. med Magdalena Adamczyk - Hudzik Telefony:
42 22 53 768 Sekretariat
42 22 53 766 Kierownik
42 22 53 773 Pokój lekarski
42 22 53 771 Pokój pielęgniarek
42 22 53 772 Punkt pielęgniarski

Oddział zapewnia szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie chorób układu nerwowego. 

Posiadamy pięciołóżkową salę intensywnego nadzoru medycznego ze sprzętem do monitorowania EKG, pulsoksymetr, defibrylator i respiratory. 

Posiadamy 24 godzinny dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej.

Świadczenia realizowane w Oddziale Neurologicznym:

  • Diagnostyka w stanach wymagających szybkiej diagnostyki, np. ostrych bólach głowy, w ostrych zawrotach głowy, zaburzeniach świadomości, diagnostyka różnicowa ostrych niedowładów dwu i czterokończynowych, śpiączka,
  • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego i zespoły otępienne,
  • Napadowe zaburzenia czynności mózgu, np. napady padaczkowe, narkolepsja, fakomatozy,
  • Choroby przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, np. neuronu ruchowego, miastenii i zespoły miasteniczne, miopatie, zaburzenia czynności nerwów obwodowych typu polineuropatii,
  • Diagnostyka i leczenie bólów i zawrotów głowy,
  • Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego,
  • Diagnostyka różnicowa i leczenie zaburzeń ruchowych typu mioklonie, zespołu niespokojnych nóg, choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie nie idiopatyczne, pląsawica, tiki i ataksja.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z neurologii.