Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - lek. med. Andrzej Kwiatkowski (specjalista ginekolog-położnik)


Położna oddziałowa - Urszula Denuszek


Lekarze pracujący w Oddziale:

dr n. med. Piotr Bogusławski (specjalista ginekolog-położnik)
lek. med. Dorota Jakubowska (specjalista ginekolog-położnik)
dr n. med. Robert Paul (specjalista ginekolog-położnik)
lek. med. Jadwiga Sobotkowska (specjalista ginekolog-położnik)
dr n. med. Anna Nowińska Serwach (specjalista ginekolog-położnik)


Telefony:
42 22 53 661 Sekretariat
42 22 53 659 Kierownik
42 22 53 662 Pokój lekarski 
42 22 53 692 Dyżurka położnych


Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń żeńskich narządów płciowych w zakresie ginekologii zachowawczej i operacyjnej, co obejmuje m.in.:

  • zabiegi operacyjne /w tym onkologiczne/,
  • diagnostyczne i lecznicze zabiegi laparoskopowe,
  • diagnostykę i leczenie schorzeń szyjki macicy,
  • diagnostykę ultrasonograficzną ciąży i schorzeń narządu rodnego,
  • diagnostykę i leczenie powikłań pierwszej połowy ciąży,
  • konsultacje ginekologiczne dla pacjentek leczonych na innych oddziałach.

Oddział posiada 40 łóżek.

Oddział dysponuje:

  • własnym blokiem operacyjnym z salą operacyjną i salą do cięć cesarskich,
  • salami 3-osobowymi, 2 salami rodzinnymi,
  • gabinetem zabiegowym.

Oddział ma możliwość świadczenia kompleksowych usług specjalistycznych dzięki połączeniu poradnictwa ambulatoryjnego bezpośrednio z leczeniem szpitalnym. W przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej funkcjonuje Poradnia Ginekologiczno - Położnicza. Istnieje zatem możliwość zapewnienia kontynuacji podjętego leczenia w trybie ambulatoryjnym w warunkach szpitalnych.

Do porodu przygotowujemy w naszej własnej Szkole Rodzenia

szk rodz

Zapewniamy możliwość porodu rodzinnego lub z osobą bliską. 

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych z położnictwa i ginekologii.