Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Dziękujemy naszym wspaniałym Darczyńcom!

To dzięki Ich pomocy możemy zmieniać świat na bardziej ludzki, a nasi Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

tablo darczyncy 1