Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68

(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych przez:

1. lekarzy stomatologów

2. lekarzy stomatologów posiadających specjalizację w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 24 stycznia 2023 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich świadczonych w:

1. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

2. Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ

3. Poradni Okulistycznej

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 (Oddział Ginekologiczno - Położniczy) - PDF

Załącznik nr 1 (Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna POZ) - PDF

Załącznik nr 1 (Poradnia Okulistyczna) - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 stycznia 2023 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na stanowisko:

z-cy Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

oraz

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF  

Załącznik nr 2 - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 14 grudnia 2022 roku  


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym PCM Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF   

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 


Ogłoszenie zamieszczono dnia 14 grudnia 2022 roku  


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych przez:

1. ratownika medycznego

2. sanitariusza

3. pielęgniarkę

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 18 listopada 2022 roku   


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


1. usług lekarskich świadczonych przez lekarzy specjalistów/w trakcie specjalizacji w zakresie:

pediatrii, rehabilitacji medycznej, anestezjologii, neurologii,

chirurgii naczyniowej, diabetologii, alergologii, ortopedii i traumatologii, chorób płuc, kardiologii,

okulistyki, ginekologii, onkologii klinicznej, neurochirurgii


2. usług świadczonych przez lekarzy stomatologów,

specjalistów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej 

 

Ogłszenie o konkursie ofert  - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 (oddział szpitalny) - PDF 

Załącznik nr 1 (przychodnia specjalistyczna ) - PDF 

Załącznik nr 1 (przychodnia stomatologiczna) - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 2a - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF 

Ogłoszenia o zmianie terminu rostrzygnięcia konkursu ofert - PDF 

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu - PDF 

Aneks do ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Aneks do ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 18 listopada 2022 roku

  


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych:

laser siatkówkowy, YAG kapsulotomia,

YAG irydotomia, USG, angiografia fluoresceinowa, OCT

dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

Ogłszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 3 - PDF    

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 listopada 2022 roku  


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na:

świadczenia wykonywane przez diagnostę laboratoryjnego

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załacznik nr 1 - PDF 

Załacznik nr 2 - PDF 

Załacznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 10 listopada 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach

przy ulicyJana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie),

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów

świadczeń zdrowotnych w zakresie:

radiologii i diagnostyki obrazowej

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF 

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 - PDF  

Załacznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 2a - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 28 października 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy

Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie),

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Pabianickim Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

w zakresie usług świadczonych przez:

1. pielęgniarki anestezjologiczne

2. pielęgniarki endoskopowe

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załacznik nr 1 - PDF 

 Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 28 października 2022 roku 


 logo ue opieka dluga

 

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza konkurs na dostawę oczyszczaczy powietrza w ramach projektu nr RPLD.10.03.01-10-A023/21 pn. "Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

 

Zapytanie ofertowe - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26 października 2022 roku 


 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68

(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:

1) lekarskich,

2) psychologicznych,

3) świadczonych przez terapeutę zajęciowego,

4) świadczonych przez psychologa klinicznego,

5) świadczonych przez psychoterapeutę uzależnień,

 w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym PCM Sp. z o.o.

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Aneks nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert - PDF 

Regulamin konkursu - PDF  

Aneks nr 1 do regulaminu - PDF 

Załacznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF  

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - uzupełnienie - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - uzupełnienie - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 16 września 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68

(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług lekarskich świadczonych w:

1. Oddziale Neonatologicznym z Patologią Noworodków

2. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

3. Poradni Specjalistycznej:

- okulistycznej,

- kardiologicznej,

- chirurgii urazowo-ortopedycznej

- preluksacyjnej.

 

  

Ogłoszenie o konkursie ofert  - PDF

Aneks nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert - PDF 

Regulamin konkursu - PDF

Aneks nr 1 do Regulaminu - PDF 

Załacznik nr 1 (Oddziały szpitalne) - PDF 

Załącznik nr 1 (Przychodnie) - PDF

Załacznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF   

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

 Ogłoszenie zamieszczono dnia 14 września 2022 roku 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

sanitariuszy noszowych,
sanitariuszy szpitalnych,
kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
gipsiarzy,
opiekunów medycznych.

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF  

Załacznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23 sierpnia 2022 roku 

 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenie usług medycznych techniczne wykonanie prac protetycznych dla potrzeb
Przychodni Stomatologicznej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 27 lipca 2022 roku

 


logo ue opieka dluga

 

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza konkurs na usługi psychologa w ramach
projektu nr RPLD.10.03.01-10-A023/21 pn. "Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej
w Pabianickim Centrum Medycznym"

 

 

Rozeznanie rynku - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 3 - PDF 

Załącznik nr 4 - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwracia ofert - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF 

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - PDF 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 25 lipca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

konsultacji lekarskich w Wielodyscyplinarnym Zespole Terapeutycznym planującym

i koordynującym proces leczenia onkologicznego w ramach realizacji świadczeń

szybkiej onkologicznej dla pacjentów hospitalizowanych

w oddziałach szpitalnych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11 lipca 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG ginekologicznych takich, jak:

 • USG transwaginalne,
 • USG macicy ciężarnej,
 • USG macicy nie ciężarnej i przydatków,
  • USG piersi

dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w ramach świadczeń Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załacznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF  

 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 01 lipca 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68,
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. położnictwa i ginekologii
2. radiologii i diagnostyki obrazowej
3. medycyny rodzinnej 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF   

Załącznik nr 2a - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 02 czerwca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający Zamówienie), działając na podstawie ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

dyżurów lekarskich, świadczeń lekarskich w AOS i POZ, świadczeń w dziale diagnostyki,
usług pielęgniarek i położnych, usług fizjoterapeutów, usług lekarskich i techników w ZDOiE,
usług personelu niższego, usług świadczonych przez ratowników medycznych i personel NiŚOZ

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF  

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 24 maja 2022 roku Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług świadczonych przez lekarza specjalistę w Poradni Okulistycznej dla dzieci.

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 - PDF   

Załacznik nr 2 - PDF 

Załacznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 maja 2022 roku Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

badań okulistycznych: laser siatkówkowy, YAG kapsulotomia, YAG irydotomia, USG,
angiografia fluoresceinowa, OCT dla pacjentów
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 - PDF   

Załacznik nr 2 - PDF 

Załacznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 maja 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej PCM Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 -  PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26 kwietnia 2022 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"

 

Zapytanie ofertowe + załączniki - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania  - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 25 kwietnia 2022 roku

 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług: inspektora ochrony radiologicznej

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 kwietnia 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

wykonywania badań EEG dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 2a - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11 kwietnia 2022 roku 


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"

 

Zapytanie ofertowe + załączniki - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11 kwietnia 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług pielęgniarskich oraz usług ratownika medycznego

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu (usługi pielęgniarskie) - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu (usługi ratownika medycznego) - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 04 kwietnia 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 , działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. usług lekarskich w oddziałach szpitalnych PCM Sp. z o.o.
1.1. Oddział Neurologiczny i Udarowy
1.2. Oddział Dziecięcy

 


Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu (Oddział Dziecięcy) - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert (Oddział Neurologiczny i Udarowy) - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert (Oddział Dziecięcy) - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 04 kwietnia 2022 roku 


 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 
ogłasza konkurs ofert naudzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:
1. psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
2. psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w Poradni Leczenia Uzależnień 
Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego PCM Sp. z o.o. 

 

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF

Załacznik nr 2 - PDF

Załacznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 01 kwietnia 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

ogłasza konkurs ofert na: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ PCM Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert - PDF  

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursy ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 25 marca 2022 roku 


 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
badań histopatologicznych, w tym badań śródoperacyjnych (doraźne)
dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Pytania i odpowiedzi - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 22 marca 2022 roku 

 


logo ue opieka dluga

                      Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza konkurs na usługi fizjoterapeutyczne w ramach projektu nr RPLD.10.03.01-10-A023/21 pn. "Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego"

 

Rozeznanie rynku - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 3 - PDF

Załącznik nr 4 - PDF 

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - PDF 

 

Ogłoszenie dodano dnia 15 marca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG ginekologicznych takich jak:
USG transwaginalne,
USG macicy ciężarnej,
USG macicy nie ciężarnej i przydatków,
USG piersi

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 14 marca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  Usług lekarskich świadczonych w Oddziale Dziecięcym Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Warunki konkursu ofert  - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11 marca 2022 roku 


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza konkurs na dostawę oczyszczaczy powietrza w ramach projektu nr RPLD.10.03.01-10-A023/21 pn. "Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

 

Rozeznanie rynkowe - PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 10 marca 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych
w zakresie zapewnienia wykonywania badań echokardiograficznych
dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Warunki konkursu ofert  - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 09 marca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

badań okulistycznych: laser siatkówkowy, YAG kapsulotomia,
YAG irydotomia, USG, angiografia fluoresceinowa, OCT
dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 04 marca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy    z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
wykonywania badań USG ginekologicznych takich jak:

 USG transwaginalne

USG macicy ciężarnej,

USG macicy nie ciężarnej i przydatków,

USG piersi

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 03 marca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

badań histopatologicznych, w tym badań śródoperacyjnych (doraźne)

dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 1 (z dnia 09.03.2022 r) - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Pytania i odpowiedzi - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 02 marca 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68
(zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
badań histopatologicznych – śródoperacyjnych w trybie doraźnym
dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 - PDF

Załacznik nr 2 - PDF

Załacznik nr 3  - PDF

Informacja - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursy - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 21 lutego 2022 roku 


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza konkurs na usługi dietetyczne w ramach projektu nr RPLD.10.03.01-10-A023/21 pn. "Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 18 lutego 2021 roku 


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza konkurs na usługi psychologa w ramach projektu nr RPLD.10.03.01-10-A023/21 pn. "Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego".


Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia  18 lutego 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez położną na rzecz pacjentów PCM sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załacznik nr 1 - PDF 

Załacznik nr 2 - PDF 

Załacznik nr 2a - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnęciu konkursu - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 18 lutego 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Usługi lekarskie anestezjologiczne świadczone w Pabianickim Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej

2. Usługi techników laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej świadczone w Laboratorium Centralnym PCM Sp. z o.o.

3. Usługi położnicze świadczone w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym PCM Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 15 lutego 2022 roku       


  Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 usług lekarskich w wybranych komórkach organizacyjnych. 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 -  PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 08 lutego 2022 roku 


       Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. , działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
 usług pielęgniarskich w wybranych komórkach organizacyjnch.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 -  PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 08 lutego 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez technika analityki medycznej dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 25 stycznia 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
wykonywania opisu badań EEG dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 stycznia 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
badań pH-metrii przełyku oraz pH-metrii przełyku z impedancją dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Warunki konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 stycznia 2022 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
usług pielęgniarskich

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 19 stycznia 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń
zdrowotnych 
przez położną na rzecz pacjentów PCM Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 (ODDZIAŁY) - PDF

Załacznik nr 1 (PORADNIE) - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 13 stycznia 2022 roku  


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów PCM Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 (ODDZIAŁY) - PDF

Załacznik nr 1 (PORADNIE) - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF 

 Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 13 stycznia 2022 roku  


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
usług lekarskich.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 (ODDZIAŁY) - PDF

Załącznik nr 1 (PORADNIE) - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2022 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2022 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF 

Ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2022 roku o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2022 roku o rozstrzygnięciu konkursu ofert  - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 13 stycznia 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68,
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie:

usług specjalisty psychologa klinicznego dla pacjentów
Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego PCM Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11 stycznia 2022 roku  


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług pielęgniarskich oraz usług świadczonych przez ratowników medycznych

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załacznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 24 grudnia 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego w zakresie szpitalnym i ambulatoryjnym

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF 

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 24 grudnia 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
badań pH-metrii przełyku oraz pH-metrii przełyku z impedancją dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Warunki konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 15 grudnia 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

badań diagnostycznych RTG w postaci zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych,

zębowych punktowych, Skz-zgryz

dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Warunki konkurs - PDF  

Załącznik nr 1 - PDF

Załacznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 13 grudnia 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

wykonywania hemodializ pacjentów ostrych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Warunki konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF - NIEAKTUALNY

Załacznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF - NIEAKLUALNY

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3- PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i orwatcia ofert - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 13 grudnia 2021 roku 


                                        Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie
                                             ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
badań diagnostycznych – próba obrotowa, próba kaloryczna, testy okoruchowe oraz pełna diagnostyka
dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Warunki konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 08 grudnia 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia                 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
badań pH-metrii przełyku oraz pH-metrii przełyku z impedancją dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Warunki konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 06 grudnia 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., działając na podstawie ustawy z dnia           
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich


Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - PDF
Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu  - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 30 listopada 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na

udzielanie świadczeń   w zakresie podawania kontrastu w pracowni tomografii komputerowej

Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki 

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 03 listopada 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na

świadczenie usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych  

 dla pacjentów Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego  PCM Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

 Ogłoszenie zamieszczono dnia 03 listopada 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68,

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

wykonywania badań ultrasonograficznych narządu ruchu (USG ortopedyczne)

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Zalącznik nr 2 - PDF  

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

 Ogłoszenie zamieszczono dnia 26 października 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na stanowisko

Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki 

Pabianickiego Centurm Medycznego Sp. z o.o. 

Ogłoszenie o konkursie - PDF 

Regulamin konkursu - PDF

Załączniki - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26 października 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 (ODDZIAŁY) - PDF

Załącznik nr 1  (PORADNIE) -  PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 22 października 2021 roku 


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza konkurs na dostawę środków ochrony COVID-19 w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18 pn. "Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania - PDF 

 Ogłoszenie zamieszczono dnia 22 października 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68,
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie: 
usług pielęgniarskich oraz usług świadczonych przez ratowników medycznych

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF 

Załącznik nr 2a - PDF 

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 19 października 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19 pn. "Gdy wynik z cytologii masz
to o siebie i rodzinę dbasz".

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 13 października 2021 roku 

logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF
Rozstrzygnięcie konkursu - PDF 
Ogłoszenie zamieszczono dnia 07 października 2021 roku 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 (ODDZIAŁY) - PDF

Załącznik nr 1  (PORADNIE) -  PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Aneks do Ogłoszenia o konkursie - PDF

Aneks do Regulaminu konkursu - PDF 

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 28 września 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 22 września 2021 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług pielęgniarskich oraz usług świadczonych przez ratowników medycznych

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 21 września 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, działając na podstawie ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na

udzielanie świadczeń pielęgniarskich/ratownika medycznego  

 w zakresie podawania kontrastu w pracowni tomografii komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki 

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 21 września 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19
pn. "Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz".

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu postępowania - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 września 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu postępowania - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 września 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego  

 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki poprzez podawanie kontrastu w pracowni tomografii komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki 

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załacznik nr 2 - PDF

Załacznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 01 września 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załacznik nr 2 - PDF

Załacznik nr 2a - PDF

 Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 31 sierpnia 2021 roku


logo ue opieka dluga


Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry do prowadzenia działań o charakterze świadomościowym w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19 pn. "Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz".

Rozeznanie rynku - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załacznik nr 3 - PDF

Załacznik nr 4 - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 25 sierpnia 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie opublikowano dnia 17 sierpnia 2021 roku

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik - PDF

Załącznik_ - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie opublikowano dnia 12 sierpnia 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie - PDF

Regulamin - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 2a - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi pielegniarskie - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi ratownicze - PDF

Ogłoszenie opublikowano dnia 03 sierpnia 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych przez Pielęgniarki w Specjalistycznej Pracowni Endoskopii Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie opublikowano dnia 30 lipca 2021 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi lekarskie

Ogłoszenie o konkursie -PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Pytania i odpowiedzi - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

 Ogłoszenie opublikowano dnia 29 lipca 2021 roku


logo ue

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe - PDF

Załączniki - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie opublikowane dnia 27 lipca 2021 roku

logo ue

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie opublikowane dnia 19 lipca 2021 r.


 Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - TELERADIOLOGIA.

Ogłoszenie

SWK

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Przedłużenie terminu składania ofert - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie opublikowane dnia 15 lipca 2021 r.


Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert w zakresie:

Usługi pielęgniarskie. Usługi świadczone przez ratowników medycznych.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi ......... w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 21 lipca 2021 roku (godzina 9:30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych w PCM Sp. z o.o., ogłoszonego w dniu 13 lipca 2021 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym regulaminie. 

Otwarcie ofer nastąpi w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Udzielającego Zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego Zamówienie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną opublikowane na stronie internrtowej PCM Sp. z o.o. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie

Regulamin

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Wzór umowy

Zmiana terminu składania ofert

Aneks do Regulaminu

Aneks do Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi pielęgniarskie - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi ratownicze - PDF

Ogłoszenie opublikowane dnia 13 lipca 2021 r.


Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert w zakresie:

Chirurgia ogólna i naczyniowa

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej”, w terminie do dnia 05 sierpnia 2021 roku (godzina 11:00), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Otwarcie ofer nastąpi w dniu 05 sierpnia 2021 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Udzielającego Zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu Udzielającego Zamówienie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku, przy czym Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, których oferty zostały uznane za ważne, w okresie pomiędzy otwarciem ofert a roztrzygnięciem konkursu.

Ogłoszenie

Załącznik 1 - Warunki konkursu ofert

Załącznik 2 - Oferta

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Rozstrzygnęcie konkursu - PDF

Ogłoszenie opublikowane dnia 13 lipca 2021 r.


Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert w zakresie:

"Usługi fizjoterapeutyczne na rzecz pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o."

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2021 roku - usługi fizjoterapeutyczne”, w terminie do dnia 20 lipca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 12 lipca 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie. 

Otwarcie ofer nastąpi w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Udzielającego Zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego Zamówienie.

Ogłoszenie opublikowane dnia 12 lipca 2021 r.


logo ue opieka dluga

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Zapytanie ofertowe - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 05 lipca 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 05 lipca 2021 roku

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - PDF


Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko

                                               

 • 1) Pielęgniarki Oddziałowej Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego w zakresie szpitalnym (Izba Przyjęć Psychiatryczna (IPP), Oddział Psychiatryczny);
 • 2) Pielęgniarki Oddziałowej Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego zakresie szpitalnym (Oddział Psychiatrii Sądowej) i ambulatoryjnym (Oddział Psychiatryczny Dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych);
 • 3) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 26 czerwca 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68;  pod  nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu PCM Sp. z o.o. osobiście  lub drogą pocztową na adres:  Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  ul. Jana Pawła II 68; 95 – 200  Pabianice w terminie do dnia 13.07.2021 roku (godzina 9.30). Decyduje data wpływu podania wraz z wymaganymi dokumentami do Kancelarii PCM sp. z o.o. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia - PDF

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 28 czerwca 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie usług przez lekarza chirurga szczękowego

na rzecz pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi lekarskie – chirurgia szczękowa ”, w terminie do dnia 02 lipca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 24 czerwca 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie. 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

Zmiana terminu składania ofert - PDF

Informacja o rozstrzygnięciu - PDF

Ogłoszenie opublikowano dnia 25 czerwca 2021 roku


logo ue opieka dlugaBeneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 pn. "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego".

 Zapytanie ofertowe + Załączniki - PDF

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 22 czerwca 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisko Kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Udzielającego  zamówienie.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu- PDF

Informacja o rozstrzygnięciu - PDF

 Ogłoszenie zamieszczono dnia 16 czerwca 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 

Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego PCM Sp. z o.o.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Udzielającego  zamówienie.

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

Załącznik nr 1 do RPKO po zmianie - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 15 czerwca 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19
pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Zapytanie ofertowe - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 14 czerwca 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług terapeuty zajęciowego na rzecz pacjentów  

Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego PCM Sp. z o.o.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie.

Ogloszenie o Konkursie Ofert - PDF

Regulamin Konkursu - PDF

Zalacznik nr 1 - Formularz Ofertowy - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Ogloszenie opublikowano dnia 01 czerwca 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19
pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Rozeznanie rynku + Załączniki - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 maja 2021 roku


logo ue opieka dluga

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19
pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Zapytanie Ofertowe + Załączniki - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20 maja 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

ortopedia i traumatologia narządu ruchu - endoprotezoplastyka

 Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu - endoprotezoplastyka”, w terminie do dnia 26 maja 2021 roku (godzina 12.00)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2021 roku o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Udzielającego zamówienie. 

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Załącznik nr 1 - Warunki Konkursu Ofert - PDF

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy - PDF

Załacznik nr 3 - Umowa - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 18 maja 2021 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert

na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, a także ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Termin i miejsce składania ofert: do 09 czerwca 2021 r. do godz. 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 10 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Załącznik nr 1 - PDF

Załącznik nr 2 - PDF

Informacja dotycząca Konkursu - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 maja 2021 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
"Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert:   do 31 maja 2021 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert:    31 maja 2021 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

Załacznik nr 2 do RPKO - PDF

Załącznik nr 2 do PRKO po zmianie 27.05.2021 - PDF

Pismo w sprawie zmian we wzorze umowy - PDF

Zmiana terminu 17.06.2021 - PDF
Rozstrzygnięcie konkursu - PDF
Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 maja 2021 roku

Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług lekarskich w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 13 maja 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi lekarskie w zakresie ................................................ ”, w terminie do dnia 08 czerwca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 13 maja 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie o konkursie - PDF
Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - PDF
Załącznik nr 2 do RPKO Umowa zlecenie - PDF
Załącznik nr 2 do RPKO Umowa kontrakt - PDF
Formularz Ofertowy - PDF

Uwaga! Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

 Ogłoszenie zamieszczo no dnia 15 maja 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG PIELĘGNIARSKICH oraz USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

 

 Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 13 maja 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

 

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi ........................................... w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 07 czerwca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 13 maja 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.


Ogłoszenie o konkursie - PDF

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - PDF

Załącznik nr 2 - umowa zlecenie - PDF

Załacznik nr 2 - umowa kontrakt - PDF

Uwaga! Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 15 maja 2021 roku

ogłoszenie PRACA rejetratorka
Ogłoszenie zamieszczono dnia 13 maja 2021r.

logo-ue-opieka-dluga.png
       Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  konkurs na dostawę środków ochrony COVID-19
                                                w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18
                            pn. „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
        poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"
DDom II  - Zapytanie ofertowe - środki ochrony - 10.05.2021 r. - PDF
Ogłoszenie zamieszczono dnia 10 maja 2021 roku

 logo-ue-opieka-dluga.png


Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  konkurs na dostawę urządzeń
w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

DDom II - Zapytanie ofertowe - oczyszczacze powietrza -PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 29 kwietnia 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. wykonywania badań USG metodą Dopplera

2. opisywania wyników badań diagnostycznych Holter 

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 23 kwietnia 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

Ogloszenie o konkursie - PDF

Regulamin konkursu - PDF

Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26 kwietnia 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług logopedycznych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 24 marca 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie -PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert -PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO -PDF

4.Załacznik nr 2 do RPKO -PDF

5. Załacznik nr 2a do RPKO -PDF

 Ogłoszenie zamieszczono dnia 24 marca 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

 

 Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 16 marca 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

 

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi pielęgniarskie w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 24 marca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 16 marca 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 Oferta - PDF

4. Załącznik nr 2 Umowa - PDF
5. Załacznik nr 2 a - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 16 marca 2021 r.


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług logopedycznych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 08 marca 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie -PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert -PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO -PDF

4. Ogloszenie o rozstrzygnięciu konkursu -PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 08 marca 2021 r.


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług psychologicznych w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 04 marca 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi psychologiczne w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym / Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej * (*wybrać właściwe) PCM Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 12 marca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum 

Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 15 lutego 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 marca 2021 r. 22 marca 2021r. wyniki rozstrzygnięcia ofert zostaną opublikowane na stronie internetowej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

4. Załacznik nr 2 do RPKO - PDF

5. Załacznik nr 2a do RPKO - PDF

6. Zmiana terminu rozstrzygnięcia Konkursu 17.03.2021 - PDF

7. Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 04 marca 2021 r.


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 03 marca 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi lekarskie w ZDOiE PCM Sp. z o.o.”,w terminie do dnia 16 marca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 03 marca 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

4. Załacznik nr 2 kontrakt - PDF

5. Załacznik nr 2 zlecenie - PDF

6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu 17.03.2021 - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 04 marca 2021 r.

logo-ue-opieka-dluga.png

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Zapytanie ofertowe nr 3 + załączniki - PDF

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26 lutego 2021 r.


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG LOGOPEDYCZNYCH DLA PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO oraz ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ WCZESNEJ 

PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o.o. 

 

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 16 luteg0 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi logopedyczne w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 23 lutego 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkurs-PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert -PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO -PDF

 Ogłoszenie zamieszczono 16 lutego 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG SANITARIUSZA SZPITALNEGO W ODDZIAŁACH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

USŁUG SANITARIUSZA W ODDZIAŁACH PABIANICKIEGO CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO PCM SP. Z O.O.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 16 lutego 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi sanitariusza w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 24 lutego 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2021 roku o godzinie 10:30 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

4. Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 16 lutego 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 15 lutego 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi pielęgniarskie w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 24 lutego 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO - Formularz Ofertowy - PDF

4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy kontrakt - PDF

5. Załącznik nr 2a - Wzór umowy zlecenia - PDF

6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert 26.02.2021 - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 15 lutego 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. USŁUG SANITARIUSZA SZPITALNEGO W ODDZIAŁACH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

2. USŁUG SANITARIUSZA W ODDZIAŁACH PABIANICKIEGO CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO PCM SP. Z O.O.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 12 stycznia 2021 r. u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.pcmnzoz.plw zakładce „Konkursy”.

Komisja konkursowa przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • proponowana stawka za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach – 100%.

 • Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi sanitariusza w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2021 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2021 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o Konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzenia Konkursu OFERT - PDF

3. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - PDF

4. Załącznik nr 2 - PDF

5. Załącznik nr 2a  - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 12 stycznia 2021 roku

Rozstrzygnięcię konkursu ofert - PDF

Zamieszczono 28 stycznia 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 11 stycznia 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi pielęgniarskie w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o Konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzenia Konkursu OFERT - PDF

3. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - PDF

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy kontraktowej - PDF

5. Załącznik nr 2a - wzór umowy zlecenie - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 11 stycznia 2021 roku

Rozstrzygnięcię konkursu ofert - PDF

Zamieszczono 28 stycznia 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na stanowisko Kierownika Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618 ze zmianami), ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego w zakresie szpitalnym (Izba Przyjęć Psychiatryczna (IPP), Oddział Psychiatryczny, Oddział Psychiatrii Sądowej) i ambulatoryjnym (Oddział Psychiatryczny Dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych)

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na stanowisko Kierownika PCP oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku do godziny 9.30, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Udzielającego zamówienie. 

1. Ogłoszenie o Konkursie - PDF

2. Warunki Konkursu Ofert - PDF

3. Formularz Ofertowy - PDF

dodano 24 grudnia 2020 roku

Rozstrzygnięcię konkursu ofert - PDF

Zamieszczono 28 stycznia 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM

PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 16 grudnia 2020 r. u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.plw zakładce „Konkursy

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi psychologiczne w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 29 grudnia 2020 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2020 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.  

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Regulamin Konkursu - PDF

3. Załącznik nr 1 do SWKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do SWKO - PDF

5. Załącznik nr 2a do SWKO - PDF

Dodano 16 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu - PDF

Dodano 12 stycznia 2021 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG LEKARSKICH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 16 grudnia 2020 r. u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.plw zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi lekarskie w w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym PCM Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 11 stycznia 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2020 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.  

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Regulamin Konkursu - PDF

Dodano 16 grudnia 2020 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych –
badania echokardiograficzne dla pacjentów
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na:

ŚWIADCZENIE PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA WYKONYWANIA BADAŃ ECHOKARDIOGRAFICZNYCH
DLA PACJENTÓW 
PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

 Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Oferta na wykonywanie badań echokardiograficznych dla pacjentów PCM, w terminie do dnia 21 grudnia 2020 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków konkursu ofert . 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Udzielającego Zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Warunki Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do WKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do WKO - PDF

5. Załącznik nr 3 do WKO - PDF

Dodano 15 grudnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie Konkursu - PDF

Dodano 22 grudnia 2020 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert  na wykonywanie usług medycznych - hemodializ dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na: WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH - HEMODIALIZ DLA PACJENTÓW PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Załącznik nr 1 Warunki Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do WKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do WKO - PDF

5. Załącznik nr 3 do WKO - PDF

Dodano 14 grudnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie Konkursu - PDF

Dodano 22 grudnia 2020 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert  na wykonywanie usług medycznych -
badania diagnostyczne RTG dla pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na:

BADANIA DIAGNOSTYCZNE RTG DLA PACJENTÓW PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Warunki Konkursu Ofert- PDF

3. Załącznik nr 1 do WKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do WKO - PDF

5. Załącznik nr 3 do WKO - PDF

Dodano 14 grudnia 2020 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na

STANOWISKO KIEROWNIKA PABIANICKIEGO CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO
ORAZ NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618 ze zmianami), ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego w zakresie szpitalnym (Izba Przyjęć Psychiatryczna (IPP), Oddział Psychiatryczny, Oddział Psychiatrii Sądowej) i ambulatoryjnym (Oddział Psychiatryczny Dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych)

 Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na stanowisko Kierownika PCP oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w terminie do dnia 21.12.2020 roku do godziny 9.30, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Załącznik nr 1 - PDF

3. Załącznik nr 2 - PDF

4. Załącznik nr 3 - PDF

Zamieszczono 9 grudnia 2020 roku

Unieważnienie Konkursu - PDF


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na wykonywanie usług w zakresie technik dentystycznych

dla potrzeb Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na:

ŚWIADCZENIE PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE USŁUG W ZAKRESIE TECHNIK DENTYSTYCZNYCH (CERAMIKA DENTYSTYCZNA, PROTETYKA NA IMPLANTACH, APARATY ORTODONTYCZNE, PROTETYKA STANDARDOWA) DLA POTRZEB PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Oferta na wykonywanie usług w zakresie technik dentystycznych dla potrzeb Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku (godzina 09.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków konkursu ofert .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Udzielającego Zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Warunki Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do WKO - PDF

4. Załączni9k nr 2 do WKO - PDF

5. Załącznik nr 3 do WKO - PDF

Dodano 26 listopada 2020 roku

Ogłoszenie o wyborze: PDF

Zamieszczono 11 grudnia 2020 roku


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. konsultacji lekarskich w zakresie chirurgii naczyniowej

2. konsultacji lekarskich w zakresie neurochirurgii

dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 

konsultacje lekarskie w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. - w zakresie ………”, w terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku (godzina 9.30), na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-

200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 24 listopada 2020 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2020 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

Dodano 25 listopada 2020 roku

Zmiana terminu rozstrzygnięcia Konkursu - PDF


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG LEKARSKICH W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM SP. Z O.O. W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH:

1. Szpital – oddziały szpitalne,

2. Pabianickie Centrum Psychiatryczne – szpital

3. Podstawowej Opiece Zdrowotnej ( Przychodnia nr 3 oraz Przychodnia POZ)

4. Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna POZ

5. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki

6. Przychodnia Specjalistyczna

7. Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej 

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi 

lekarskie w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. - ……… (tu należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej)”, w terminie do dnia 17 grudnia 

2020 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum 

Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 24 listopada 2020 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie - PDF

4. Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

5. Załącznik nr 2 do RPKO - PDF

6 Załącznik nr 2a do RPKO - PDF

Ogłoszenie dodano 24 listopada 2020 roku
UWAGA!
Zmiana terminu rozstrzygnięcia Konkursu - PDF
Dodano 21 grudnia 2020 roku
Zmiana terminu rozstrzygnięcia Konkursu - PDF
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - PDF
Dodano 30 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
USŁUG SANITARIUSZA SZPITALNEGO W ODDZIAŁACH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
USŁUG SANITARIUSZA W ODDZIAŁACH PABIANICKIEGO CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO PCM SP. Z O.O.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi sanitariusza w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do RPKO - PDF

5 Załącznik nr 2a do RPKO - PDF

Ogłoszenie dodano 20 listopada 2020 roku
1. Rozstrzygnięcie Konkursu - PDF
Zamieszczono 16 grudnia 2020 roku

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi pielęgniarskie w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 19 listopada 2020 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej u Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienie.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RPKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do RPKO - PDF

5 Załącznik nr 2a do RPKO - PDF

 Ogłoszenie dodano 19 listopada 2020 roku
UWAGA!
Zmiana terminu rozstrzygnięcia Konkursu - PDF
Dodano 21 grudnia 2020 roku
Rozstrzygnięcie konkursu - PDF
Ddano 24 grudnia 2020 roku

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

USŁUG TERAPEUTYCZNYCH W PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

PABIANICKIEGO CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi terapeutyczne – PLU Pabianickie Centrum Psychiatryczne”, w terminie do dnia 25 listopada 2020 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 18 listopada 2020 r., zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Udzielającego zamówienie. 

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do RKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do RKO - PDF

Ogłoszenie dodano 18 listopada 2020 roku

Ogłoszenie o wyborze - PDF
Dodano 30 listopada 2020 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018.2190 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na:
ŚWIADCZENIE PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE USŁUG MEDYCZNYCH
Z ZAKRESU BADAŃ WYKONYWANYCH W PORADNI OKULISTYCZNEJ DLA PACJENTÓW
PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Oferta na wykonywanie badań w Poradni Okulistycznej, w terminie do dnia 24 listopada 2020 roku (godzina 11.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków konkursu ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Udzielającego Zamówienie 

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Warunki Konkursu Ofert - PDF

3. Załącznik nr 1 do WKO - PDF

4. Załącznik nr 2 do WKO - PDF

5. Załącznik nr 3 do WKO - PDF

6. Załącznik nr 4 do WKO - PDF

Ogłoszenie dodano 17 listopada 2020 roku
Rozstrzygniecie Konkursu - PDF
Dodano 25 listopada 2020 roku

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie usług fizjoterapeutycznych i masażu leczniczego


Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19 października 2020 r. do godz. 09.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 19 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1.Ogłoszenie o konkursie - PDF
2.Regulamin Konkursu - PDF
3. Załącznik nr 1 - PDF
4. Załączmik nr 2 - PDF
5. Załącznik nr 3 - PDF
6. Wzór umowy kontraktowej - PDF
7. Wzór umowy zlecenie - PDF
8. Karta oceny Oferenta - PDF
Ogłoszenie o Konkursie umieszczono 1 października 2020 roku


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - PDF

Dodano 23 listopada 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

Zapytanie ofertowe nr 7 (1)/DDOM II/2020 - PDF

Informacja zamieszczona 18 września 2020 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19  pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Zapytanie ofertowe - BSE (2)RSM/2020 - PDF

Rozeznanie rynku - opieka (2)/RSM/2020 - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 10 września 2020 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-D002/18
pn. „
Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o."

Zapytanie ofertowe nr 2 - logopeda (1)/2020 - PDF

Informacja dodana dnia 09-09-2020 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19  pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Zapytanie ofertowe - BSE - PDF

Rozeznanie rynku - artykuł - PDF

Rozeznanie rynku - opieka - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 20 sierpnia 2020 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza rozeznanie rynku na emisję spotu reklamowego w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19 pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"
Rozeznanie rynku - emisja spotu - PDF
ogłoszenie zamieszczono 11 sierpnia 2020 roku
Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr
RPLD.09.02.01-10-F004/18
pn.
„Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"

Zapytanie ofertowe - opiekun - PDF

ogłoszenie zamieszczono 11 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-D002/18
pn. „
Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o."

Zapytanie ofertowe nr 1 - lekarz - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 2 - logopeda - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 3 - protetyk słuchu - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 4 - psycholog - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 10 sierpnia 2020 roku

Informacja o przedłużeniach terminów dodana 19 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Rozeznanie rynku - fizjoterapeuta - 2  DDOM - PDF

Ogłoszenie dodano 5 sierpnia  2020 roku

Przedłużenie terminu - PDF

Informacja zamieszczona 19 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Rozeznanie rynku - kierowca DDOM - PDF

Ogłoszenie dodano 4 sierpnia  2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Zapytanie ofertowe - terapeuta zajęciowy - PDF

Ogłoszenie dodano 24 lipca 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr
RPLD.10.03.03-10-B003/19
pn. „
Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

1. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na napisaniu artykułu zawierającego aspekty naukowe i środowiskowe - PDF

2. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną - PDF

3. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla personelu medycznego - PDF

4. Zapytanie ofertowe  - usługa polegająca na bezpośrednich spotkaniach edukacyjnych z pacjentem - PDF

Ogłoszenie dodano 23 lipca 2020 roku

1. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na napisaniu artykułu zawierającego aspekty naukowe i środowiskowe - przedłużenie terminu - PDF
2. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną - przedłużenie terminu - PDF
3. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla personelu medycznego - przedłużenie terminu - PDF
4. Zapytanie ofertowe  - usługa polegająca na bezpośrednich spotkaniach edukacyjnych z pacjentem - - przedłużenie terminu - PDF

ogłoszenie dodano 3 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach”

Zapytanie ofertowe - PDF

ogłoszenie dodano 21 lipca 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych - TELERADIOLOGIA

Termin i miejsce składania ofert: do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 23 czerwca maja 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:


1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Szczególowe Warunki Konkursu
3/ Załącznik nr 1 do SWK  – oferta
4/ Załącznik nr 2 do SWK– oświadczenie
5/ Załącznik nr 3 do SWK - wzór umowy

Ogłoszenie dodano 16 czerwca 2020 roku

UWAGA!
W związku ze zmianą terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych - TELERADIOLOGIA Udzielający Zamówienia dokonuje zmian n/w dokumentów konkursowych:

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Szczegółowe Warunki Konkursu - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie - PDF

3. Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWK - PDF

Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian

Informacja dodana 19 czerwca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi do konkursu - PDF

Dodano 2 lipca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi - PDF

Dodano 8 lipca 2020 roku

UWAGA!

W związku z odpowiedziami zmianie ulegają poszczególne dokumenty:

1. Aneks do Szczegółowych Warunków Konkursu - PDF

2. Załącznik nr 1 - PDF

3. Załącznik nr 2 - PDF

4. Załacznik nr 3 - PDF

Dodano 8 lipca 2020 roku

Ogłoszenie o rozsztrzygnięciu - PDF

Dodano 22 lipca 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
na wykonywanie naukowo-lekarskich sekcji zwłok oraz wykonywanie preparatów histopatologicznych z wycinków pobranych podczas sekcji zwłok
i opracowywanie rozpoznań patomorfologicznych z tych preparatów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. zo.o. w Pabianicach

Termin i miejsce składania ofert: do 4 czerwca 2020 r. do godz. 11.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 4 czerwca maja 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oferta
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – oswiadczenie oferenta
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzór umowy

ogłoszenie dodano 28 maja 2020 roku

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie dodano 3 lipca 2020 rokuPrezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
"Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 10 czerwca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF
2. Regulamin Konkusu Ofert - PDF
3. Załącznik nr 1  - PDF
4. Wzory umów:

1. Umowa -  AOS-POZ

2. Umowa - diagności

3. Umowa - lekarze

4. Umowa - NPL

5. Umowa - pielęgniarki

6. Umowa - podmiot zewnętrzny

Ogłoszenie dodano 27 maja 2020

Uwaga - zmiana (08-06-2020 r.)

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie) informuje, iż w ogłoszonym w dniu 26 maja 2020 r. konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego Zamówienie zmianie uległy wzory umów:

Umowa - podmiot zewnętrzny

Umowa - NP

UWAGA! 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia  konkursu na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - PDF

Informacja dodana 19 czerwca 2020 roku

UWAGA! 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia  konkursu na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - PDF

Informacja dodana 25 czerwca 2020 roku

UWAGA!

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Dodano 7 lipca 2020 rokuLogo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.03-10-0003/18
pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

1.  Zapytanie ofertowe nr 2 /nowotwór j.g./pielęgniarka/2020 - PDF

2.  Załączniki do zapytania  nr 2 - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 22 maja 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
na wykonywanie naukowo-lekarskich sekcji zwłok oraz wykonywanie preparatów histopatologicznych z wycinków pobranych podczas sekcji zwłok
i opracowywanie rozpoznań patomorfologicznych z tych preparatów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. zo.o. w Pabianicach

Termin i miejsce składania ofert: do 27 maja 2020 r. do godz. 11.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 maja 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oferta
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – oswiadczenie oferenta
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzór umowy

ogłoszenie dodano 19 maja 2020 roku

Do dnia 27 maja 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert

na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, a także ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Termin i miejsce składania ofert: do 29 maja 2020 r. do godz. 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 1 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Warunki konkursu ofert
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych –  wzór umowy
5/ Informacja do warunków konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie zamieszczono  8 maja 2020 roku

UWAGA !

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 19 czerwca 2020 roku

UWAGA !

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 2 lipca 2020 roku

UWAGA !

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 17 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 17 lipca 2020 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert na realizację filmu edukacyjnego oraz spotu reklamowego

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 05 maja 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 06.05.2020 r. o godzinie 9.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - WORD | PDF
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia - WORD | PDF
 5. Załącznik nr 4 - Potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia - WORD | PDF
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenia - WORD | PDF
 7. Załącznik nr 6 - Umowa

 Dodano dnia 23-04-2020 r.

Pytania i odpowiedzi  PDF

Dodano dnia 30. 04.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert PDF

Dodano 14 maja 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert na realizację filmu edukacyjnego oraz spotu reklamowego

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 30 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 31.03.2020 r. o godzinie 9.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Zapytanie ofertowe adobe pdf logo

Załączniki                adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 19 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi    adobe pdf logo

Dodano 26 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi nr 2 adobe pdf logo

Dodano 27 marca 2020 roku

zmiana terminu otwarcia ofert adobe pdf logo

Dodano 30 marca 2020 roku

Ogłoszenie z otwarcia   adobe pdf logo

Dodano 8 kwietnia 2020 rokuLogo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 16 marca 2020 roku nabór uzupełniający kadry
do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18
pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe nr 1uzup.3/psycholog/psychiatra

Załączniki

ogłoszenie dodano 16 marca 2020 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza
"Konkurs ofert nr 2  na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 27 marca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 marca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 kwietnia 2020 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - podmiot - wzór umowy/ osoba fizyczna - wzór umowy

ogłoszenie dodano 13 marca 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert narealizację artkułów reklamowych

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 23 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 24.03.2020 r. o godzinie 10.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Zapytanie ofertowe     adobe pdf logo
Załącznik nr 1 adobe pdf logo
Załącznik nr 2 adobe pdf logo
Załącznik nr 3 adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 12 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi    adobe pdf logo

Projekt plakatu promującego   

projekt

plakat macica2

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin i miejsce składania ofert: do 31 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 01.04.2020r.  o godzinie 10.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Zamieszczono 23 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi nr 2  adobe pdf logo

Dodano 27 marca 2020 roku

Zmaina terminu otwarcia ofert adobe pdf logo

Dodano 30 marca 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert adobe pdf logo

Dodano 8 kwietnia 2020 roku

Aneks do protokołu z rozstrzygnięcia postępowania adobe pdf logo

Dodano 16 kwietnia 2020 roku


Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Termin i miejsce składania ofert: od 27.02.2020 r. do dnia 12.03.2020 roku (godzina 15.30), Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert:17.03.2020 roku o godzinie 11:00, Sala konferencyna przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2020 roku (do godziny 15.30), przy czym Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi kandydatami, w okresie pomiędzy otwarciem ofert a rozstrzygnięciem konkursu. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.pcmnzoz.pl w terminie 3 dni od zakończenia procedury konkursowej.

Ogłoszenie adobe pdf logo
 Załącznik nr 1 adobe pdf logo
 Załącznik nr 2 adobe pdf logo
 Załącznik nr 3 adobe pdf logo
 Załącznik nr 4      adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 26 lutego 2020 roku

Zawieszenie postępowania konkursowego  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 17 marca 2020 roku

Wznowienie postepowania konkursowego adobe pdf logo

Dodano 22 kwietnia 2020 r.


Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych zlokalizownych w Oddziałach Pabianickiego Centrum Medycznego Sp.  o.o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 pod montaż instalacji do redystrybucji programów telewizyjnych w celu korzystania z systemu telewizji szpitalnej zwanej dalej STS.

Termin i miejsce składania ofert: 28 lutego 2020 r. do godz. 12:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Informacji na temat Konkursu udziela Pan Jakub Sienkiewicz, Kierownik Działu Eksploatacji tel. 42-22-53-558, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Wzór umowy

Ogłoszenie dodano dn. 21-02-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja opublikowana 3 marca 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie opublikowano 9 marca 2020 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza
"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 3 marca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 3 marca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 marca 2020 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów

 Ogłoszenie dodane dnia 19 luty 2020 r.

ZMIANY DOKUMENTÓW - dodano dnia 24-02-2020 r.

 1. Ogłoszenie o konkursie - dodano załącznik Klauzula Informacyjna
 2. Regulamin konkursu - dodano zapisy dotyczące ODO
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - błędnie zeskanowany
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów - dodano zapisy dotyczące ODO

Ogłoszenie podmiotu leczniczego o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Informacja

Dodano 27 marca 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni pod montaż instalacji do redystrybucji progrmów telewizyjnych przystosowanej do wprowadzenia usługi dostępu do Internetu, wraz z wrzutnikami monet w celu korzystania z systemu telewizji szpitalnej (STS).

Termin i miejsce składania ofert: 11 lutego 2020 r. do godz. 11:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Informacji na temat przedmiotu dzierżawy udziela Dział Eksploatacji PCm Sp. z o.o. pod nr tel. 42-22-53-558

Ogłoszenie

Wzór umowy

Ogłoszenie dodano dn. 07-02-2020 r.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dodano dnia 19-02-2020 r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert  na wynajem budynku po Przychodni POZ nr 1 przy ul Wileńskiej 61 w Pabianicach
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 31 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 31 stycznia 2020 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lutego 2020 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umowy: 10 lat od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem budynku po byłej Przychodni POZ nr 1

Ogłoszenie dodano 14 stycznia 2020 roku

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych - leczenie stomatologiczne
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: od 9 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 roku do godz. 14.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 3 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2020 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Warunki konkursu ofert
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Ogłoszenie dodano 9 stycznia 2020 roku

Konkurs został unieważniony z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dodano dnia 19-02-2020 r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert 2/2019 na wynajem budynku po Przychodni POZ nr 1 przy ul Wileńskiej 61 w Pabianicach
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 13 grudnia 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2019 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: trzy lata od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem budynku po byłej Przychodni POZ nr 1

Ogłoszenie dodano 25 listopada 2019 roku

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.