Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie usług fizjoterapeutycznych i masażu leczniczego


Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19 października 2020 r. do godz. 09.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 19 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1.Ogłoszenie o konkursie - PDF
2.Regulamin Konkursu - PDF
3. Załącznik nr 1 - PDF
4. Załączmik nr 2 - PDF
5. Załącznik nr 3 - PDF
6. Wzór umowy kontraktowej - PDF
7. Wzór umowy zlecenie - PDF
8. Karta oceny Oferenta - PDF
Ogłoszenie o Konkursie umieszczono 1 października 2020 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

 

Zapytanie ofertowe nr 7 (1)/DDOM II/2020 - PDF

Informacja zamieszczona 18 września 2020 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19  pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Zapytanie ofertowe - BSE (2)RSM/2020 - PDF

Rozeznanie rynku - opieka (2)/RSM/2020 - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 10 września 2020 roku

 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-D002/18
pn. „
Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o."

Zapytanie ofertowe nr 2 - logopeda (1)/2020 - PDF

Informacja dodana dnia 09-09-2020 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19  pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Zapytanie ofertowe - BSE - PDF

Rozeznanie rynku - artykuł - PDF

Rozeznanie rynku - opieka - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 20 sierpnia 2020 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza rozeznanie rynku na emisję spotu reklamowego w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19 pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"
Rozeznanie rynku - emisja spotu - PDF
ogłoszenie zamieszczono 11 sierpnia 2020 roku
Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr
RPLD.09.02.01-10-F004/18
pn.
„Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"

Zapytanie ofertowe - opiekun - PDF

ogłoszenie zamieszczono 11 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-D002/18
pn. „
Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o."

Zapytanie ofertowe nr 1 - lekarz - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 2 - logopeda - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 3 - protetyk słuchu - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 4 - psycholog - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 10 sierpnia 2020 roku

Informacja o przedłużeniach terminów dodana 19 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Rozeznanie rynku - fizjoterapeuta - 2  DDOM - PDF

Ogłoszenie dodano 5 sierpnia  2020 roku

Przedłużenie terminu - PDF

Informacja zamieszczona 19 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Rozeznanie rynku - kierowca DDOM - PDF

Ogłoszenie dodano 4 sierpnia  2020 roku


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Zapytanie ofertowe - terapeuta zajęciowy - PDF

Ogłoszenie dodano 24 lipca 2020 roku


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr
RPLD.10.03.03-10-B003/19
pn. „
Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

1. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na napisaniu artykułu zawierającego aspekty naukowe i środowiskowe - PDF

2. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną - PDF

3. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla personelu medycznego - PDF

4. Zapytanie ofertowe  - usługa polegająca na bezpośrednich spotkaniach edukacyjnych z pacjentem - PDF

Ogłoszenie dodano 23 lipca 2020 roku

1. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na napisaniu artykułu zawierającego aspekty naukowe i środowiskowe - przedłużenie terminu - PDF
2. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną - przedłużenie terminu - PDF
3. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla personelu medycznego - przedłużenie terminu - PDF
4. Zapytanie ofertowe  - usługa polegająca na bezpośrednich spotkaniach edukacyjnych z pacjentem - - przedłużenie terminu - PDF

ogłoszenie dodano 3 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach”

Zapytanie ofertowe - PDF

ogłoszenie dodano 21 lipca 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych - TELERADIOLOGIA

Termin i miejsce składania ofert: do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 23 czerwca maja 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:


1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Szczególowe Warunki Konkursu
3/ Załącznik nr 1 do SWK  – oferta
4/ Załącznik nr 2 do SWK– oświadczenie
5/ Załącznik nr 3 do SWK - wzór umowy

Ogłoszenie dodano 16 czerwca 2020 roku

UWAGA!
W związku ze zmianą terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych - TELERADIOLOGIA Udzielający Zamówienia dokonuje zmian n/w dokumentów konkursowych:

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Szczegółowe Warunki Konkursu - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie - PDF

3. Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWK - PDF

Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian

Informacja dodana 19 czerwca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi do konkursu - PDF

Dodano 2 lipca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi - PDF

Dodano 8 lipca 2020 roku

UWAGA!

W związku z odpowiedziami zmianie ulegają poszczególne dokumenty:

1. Aneks do Szczegółowych Warunków Konkursu - PDF

2. Załącznik nr 1 - PDF

3. Załącznik nr 2 - PDF

4. Załacznik nr 3 - PDF

Dodano 8 lipca 2020 roku

Ogłoszenie o rozsztrzygnięciu - PDF

Dodano 22 lipca 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
na wykonywanie naukowo-lekarskich sekcji zwłok oraz wykonywanie preparatów histopatologicznych z wycinków pobranych podczas sekcji zwłok
i opracowywanie rozpoznań patomorfologicznych z tych preparatów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. zo.o. w Pabianicach

Termin i miejsce składania ofert: do 4 czerwca 2020 r. do godz. 11.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 4 czerwca maja 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oferta
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – oswiadczenie oferenta
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzór umowy

ogłoszenie dodano 28 maja 2020 roku

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie dodano 3 lipca 2020 rokuPrezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
"Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 10 czerwca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF
2. Regulamin Konkusu Ofert - PDF
3. Załącznik nr 1  - PDF
4. Wzory umów:

1. Umowa -  AOS-POZ

2. Umowa - diagności

3. Umowa - lekarze

4. Umowa - NPL

5. Umowa - pielęgniarki

6. Umowa - podmiot zewnętrzny

Ogłoszenie dodano 27 maja 2020

Uwaga - zmiana (08-06-2020 r.)

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający Zamówienie) informuje, iż w ogłoszonym w dniu 26 maja 2020 r. konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego Zamówienie zmianie uległy wzory umów:

Umowa - podmiot zewnętrzny

Umowa - NP

UWAGA! 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia  konkursu na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - PDF

Informacja dodana 19 czerwca 2020 roku

UWAGA! 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia  konkursu na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - PDF

Informacja dodana 25 czerwca 2020 roku

UWAGA!

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert - PDF

Dodano 7 lipca 2020 rokuLogo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.03-10-0003/18
pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

1.  Zapytanie ofertowe nr 2 /nowotwór j.g./pielęgniarka/2020 - PDF

2.  Załączniki do zapytania  nr 2 - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 22 maja 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert
na wykonywanie naukowo-lekarskich sekcji zwłok oraz wykonywanie preparatów histopatologicznych z wycinków pobranych podczas sekcji zwłok
i opracowywanie rozpoznań patomorfologicznych z tych preparatów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. zo.o. w Pabianicach

Termin i miejsce składania ofert: do 27 maja 2020 r. do godz. 11.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 maja 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oferta
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – oswiadczenie oferenta
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzór umowy

ogłoszenie dodano 19 maja 2020 roku

Do dnia 27 maja 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert

na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, a także ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Termin i miejsce składania ofert: do 29 maja 2020 r. do godz. 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 1 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Warunki konkursu ofert
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych –  wzór umowy
5/ Informacja do warunków konkursu ofert - PDF

Ogłoszenie zamieszczono  8 maja 2020 roku

UWAGA !

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 19 czerwca 2020 roku

UWAGA !

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 2 lipca 2020 roku

UWAGA !

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 17 lipca 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - PDF

Informacja dodana 17 lipca 2020 r.


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert na realizację filmu edukacyjnego oraz spotu reklamowego

 

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 05 maja 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 06.05.2020 r. o godzinie 9.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - WORD | PDF
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia - WORD | PDF
 5. Załącznik nr 4 - Potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia - WORD | PDF
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenia - WORD | PDF
 7. Załącznik nr 6 - Umowa

 Dodano dnia 23-04-2020 r.

Pytania i odpowiedzi  PDF

Dodano dnia 30. 04.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert PDF

Dodano 14 maja 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert na realizację filmu edukacyjnego oraz spotu reklamowego

 

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 30 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 31.03.2020 r. o godzinie 9.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 

Zapytanie ofertowe adobe pdf logo

Załączniki                adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 19 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi    adobe pdf logo

Dodano 26 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi nr 2 adobe pdf logo

Dodano 27 marca 2020 roku

 

zmiana terminu otwarcia ofert adobe pdf logo

Dodano 30 marca 2020 roku

Ogłoszenie z otwarcia   adobe pdf logo

Dodano 8 kwietnia 2020 rokuLogo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 16 marca 2020 roku nabór uzupełniający kadry
do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18
pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe nr 1uzup.3/psycholog/psychiatra

Załączniki

ogłoszenie dodano 16 marca 2020 roku


 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza
"Konkurs ofert nr 2  na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 27 marca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 marca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 kwietnia 2020 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - podmiot - wzór umowy/ osoba fizyczna - wzór umowy

ogłoszenie dodano 13 marca 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs ofert na realizację artkułów reklamowych

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce składania ofert: do 23 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 24.03.2020 r. o godzinie 10.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 

Zapytanie ofertowe      adobe pdf logo
Załącznik nr 1 adobe pdf logo
Załącznik nr 2 adobe pdf logo
Załącznik nr 3 adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 12 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi    adobe pdf logo 

Projekt plakatu promującego   

projekt

plakat macica2

Zamówienie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pn. „Gdy wynik z cytologii masz to siebie i rodzinę dbasz” (projekt nr RPLD.10.03.03-10-B003/19) którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin i miejsce składania ofert: do 31 marca 2020 r. do godziny 15.30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 01.04.2020r.  o godzinie 10.00 w Biurze Projektu, budynek 1 D, niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) w siedzibie zamawiającego - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

 Zamieszczono 23 marca 2020 roku

Pytania i odpowiedzi nr 2  adobe pdf logo

Dodano 27 marca 2020 roku

Zmaina terminu otwarcia ofert adobe pdf logo

Dodano 30 marca 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert adobe pdf logo

Dodano 8 kwietnia 2020 roku

Aneks do protokołu z rozstrzygnięcia postępowania adobe pdf logo

Dodano 16 kwietnia 2020 roku


 

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Termin i miejsce składania ofert: od 27.02.2020 r. do dnia 12.03.2020 roku (godzina 15.30), Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 17.03.2020 roku o godzinie 11:00, Sala konferencyna przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2020 roku (do godziny 15.30), przy czym Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi kandydatami, w okresie pomiędzy otwarciem ofert a rozstrzygnięciem konkursu. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.pcmnzoz.pl w terminie 3 dni od zakończenia procedury konkursowej.

Ogłoszenie  adobe pdf logo
 Załącznik nr 1  adobe pdf logo
 Załącznik nr 2  adobe pdf logo
 Załącznik nr 3  adobe pdf logo
 Załącznik nr 4       adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 26 lutego 2020 roku

Zawieszenie postępowania konkursowego  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 17 marca 2020 roku

Wznowienie postepowania konkursowego adobe pdf logo

Dodano 22 kwietnia 2020 r.


Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza:

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych zlokalizownych w Oddziałach Pabianickiego Centrum Medycznego Sp.  o.o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 pod montaż instalacji do redystrybucji programów telewizyjnych w celu korzystania z systemu telewizji szpitalnej zwanej dalej STS.

Termin i miejsce składania ofert: 28 lutego 2020 r. do godz. 12:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Otwarcie ofert: 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Informacji na temat Konkursu udziela Pan Jakub Sienkiewicz, Kierownik Działu Eksploatacji tel. 42-22-53-558, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Wzór umowy

Ogłoszenie dodano dn. 21-02-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja opublikowana 3 marca 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie opublikowano 9 marca 2020 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
ogłasza
"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 3 marca 2020 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 3 marca 2020 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 marca 2020 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów

 Ogłoszenie dodane dnia 19 luty 2020 r.

ZMIANY DOKUMENTÓW - dodano dnia 24-02-2020 r.

 1. Ogłoszenie o konkursie - dodano załącznik Klauzula Informacyjna
 2. Regulamin konkursu - dodano zapisy dotyczące ODO
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - błędnie zeskanowany
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów - dodano zapisy dotyczące ODO

Ogłoszenie podmiotu leczniczego o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Informacja

Dodano 27 marca 2020 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni pod montaż instalacji do redystrybucji progrmów telewizyjnych przystosowanej do wprowadzenia usługi dostępu do Internetu, wraz z wrzutnikami monet w celu korzystania z systemu telewizji szpitalnej (STS).

Termin i miejsce składania ofert: 11 lutego 2020 r. do godz. 11:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Informacji na temat przedmiotu dzierżawy udziela Dział Eksploatacji PCm Sp. z o.o. pod nr tel. 42-22-53-558

Ogłoszenie

Wzór umowy

Ogłoszenie dodano dn. 07-02-2020 r.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dodano dnia 19-02-2020 r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert  na wynajem budynku po Przychodni POZ nr 1 przy ul Wileńskiej 61 w Pabianicach
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 31 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 31 stycznia 2020 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lutego 2020 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umowy: 10 lat od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem budynku po byłej Przychodni POZ nr 1

Ogłoszenie dodano 14 stycznia 2020 roku

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych - leczenie stomatologiczne
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: od 9 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 roku do godz. 14.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 3 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2020 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Warunki konkursu ofert
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Ogłoszenie dodano 9 stycznia 2020 roku

Konkurs został unieważniony z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dodano dnia 19-02-2020 r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert 2/2019 na wynajem budynku po Przychodni POZ nr 1 przy ul Wileńskiej 61 w Pabianicach
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 13 grudnia 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2019 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: trzy lata od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem budynku po byłej Przychodni POZ nr 1

Ogłoszenie dodano 25 listopada 2019 roku

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert 1/2019 na dzierżawę terenu przed budynkiem głównym 1D
 Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert: 29 listopada 2019 r. do godz. 10.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 29 listopada 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2019 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: trzy lata od dnia zawarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu przed budynkiem 1D

Ogłoszenie dodano 15 listopada 2019 roku

Informacja o unieważnieniu Konkursu

Dodano: 2 grudnia 2019 roku


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2019 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy
4/ Załączniki nr 3a i 3b do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Ogłoszenie dodano 11 czerwca 2019 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega: 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Pozostałe warunki konkursu bez zmian

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

informuje, iż w konkursie ogłoszonym w dniu 07.03.2019 r. "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" zmianie ulega:
1. Treść Ogłoszenia o konkursie w zakresie:
było: punkt k) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt k ) zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych
dopisuje się punkt ł) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
2. Treść Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w zakresie w zakresie:
było: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych
jest: punkt XI/ zapewnienia, w ramach świadczenia usług medycznych, obsady i świadczenia usług przez personel niższy, tj.: sanitariuszy, gipsiarzy, sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych dopisuje się punkt XIII) usługi świadczone przez Ratowników medycznych
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Pozostałe warunki konkursu bez zmian

Poniżej do pobrania nowe wersje dokumentów

 1. Ogłoszenie o konkursie - po zmianie
 2. Regulami konkursu - po zmianie
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - po zmianie

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Termin i miejsce składania ofert: do 18 marca 2019 r. godz. 9:30, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 18 marca 2019 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. a oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o rozstrygnięciu pisemnie. Ponadto wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCM Sp z o.o. odpowiednio pod adresem pcmnzoz.pl i bip.pcmnzoz.pl

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - wzory umów
 5. Załącznik nr 3 - wykaz badań USG

Ogłoszenie dodano dnia 08-03-2019 r.


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Neurologii"

Termin i miejsce składania ofert: do 16 stycznia 2019 r. godz. 10:00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 16 stycznia 2018 r. godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu

3. CV i życiorys zawodowy

4. Załącznik do CV

5 Oświadczenie oferenta

Ogłoszenie dodano dnia 19-12-2018 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o."

Termin i miejsce składania ofert: 25 września  2018 r. do godz. 11.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert: 25 września 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2018 r. do godz. 14.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Warunki konkursu

3. Sprostowanie ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie dodano: 28 wrzesnia 2018 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1
Termin i miejsce składania ofert: 31 sierpnia 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór umowy

Ogłoszenie dodano 27 sierpnia 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano 31 sierpnia 2018 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-5
Termin i miejsce składania ofert: 8 czerwca 2018r. do godz.  12.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Ogłoszenie dodano 1 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikowano 12 czerwca 2018 roku


Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin i miejsce składania ofert: od 1 czerwca  do 20 lipca  2018 r. do godz. 15.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 23 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin oraz warunki konkursu

3 . CV i życiorys zawodowy

4. Oświadczenie kandydata

Ogłoszenie opublikowano 21 czerwca 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie opublikowano 27 lipca 2018 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 29 marca 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 29 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Ogłoszenie dodano 27 marca 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie dodano 29 marca 2018 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 21 marca 2018r. do godz. 9.30, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Ogłoszenie opublikowano: 13 marca 2018r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - ogłoszenie

Informację opublikowano: 23 marca 2018r.

Informacja o unieważnieniu części konkursu - dotyczy dyżurów lekarskich w Oddziale OIT

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w pozostałym zakresie

Informację opublikowano 27 marca 2018r.


 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

przetarg pisemny NR 1/2018 na sprzedaż drzewa "na pniu"

rosnącego na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego

Termin i miejsce składania ofert: do 17 stycznia 2018r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 17 stycznia 2018 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Szczegółowy regulamin przetargu

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

Opublikowano: 10 stycznia 2018 roku

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego NR 1/2018

Opublikowano 18 stycznia 2018 roku


 

Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Termin i miejsce składania ofert: od 2 października do 12 października 2017 r. do godz. 15.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 16 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2017 r. do godz. 15.00 i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin oraz warunki konkursu

3 . CV i życiorys zawodowy

4. Oświadczenie kandydata

Ogłoszenie opublikowano 2 października 2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Opublikowano 25 października 2017r.


Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym

Termin i miejsce składania ofert: 27 czerwca 2017 r. do godz. 12.00, Kancelaria Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert: 27 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Prezesa Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2017 r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej i na stroniie Biuletynu Informacji Publicznej
Czas trwania umów: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1/ Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3/ Załącznik nr 2 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – formularz ofertowy wraz z załącznikiem do formularza oferty
4/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wzory umów

Dodano: 20 czerwca 2017r.

Ogłoszenie i rozstrzygnieciu konkursu

Dodano: 30 czerwca 2017r.

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na

na operatora parkingów

przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o."

Termin i miejsce składania ofert: od 17 maja 2017 r. (godzina 15.00) do dnia 29 maj 2017 r. (godzina 15.00) Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert nastąpi: 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Ogłoszenie opublikowano: 17 maja 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

UWAGA!

Informacja o zakończeniu I etapu konkursu.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano 1 czerwca 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na operatora parkingów.

Dodano: 9 czerwca 2017r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na stanowisko Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i  Poradni oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych"


Termin i miejsce składania ofert: od 18 kwietnia 2017 r. (godzina 9.00) do dnia 28 kwietnia 2017 r. (godzina 15.00) Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Otwarcie ofert nastąpi: 4 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Do pobrania wszystko w jednym pliku

 Ogłoszenie opublikowano: 10 kwietnia 2017 r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 31 maja 2017r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 12 czerwca 2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano: 23 czerwca 2017 roku


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "

w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 22 marca 2017r. do godz. 9.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 22 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
• Regulamin konkursu
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

• Załącznik nr 3 do Regulaminu

Ogłoszenie opublikowano: 15 marca 2017r.

UWAGA!

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dodano: 22 marca 2017r.

UWAGA!

Rozstrzygnięcie konkursu.

Dodano: 24 marca 2017r.


 

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu - endoprotezoplastyka.

Opublikowano: dnia  7 listopada 2016r

Wyniki konkiursu

Dodano dnia 16 listopada 2016r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu - endoprotezoplastyka.

Opublikowano dnia 28-10-2016 r.

 

UWAGA ! - Odwołanie konkurs 

Opublikowano dnia 28-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.

Opublikowano dnia 19-09-2016 r.

Wyjaśnienie do konkursu ofert

Dodano dnia 23-09-2016 r.

Wyniki konkursu

Dodano dnia 03-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Opublikowano dnia 19-09-2016 r.

Wyjaśnienie do konkursu ofert

Dodano dnia 23-09-2016 r.

Wyniki konkursu

Dodano dnia 03-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Opublikowano dnia 19-09-2016 r.

Wyjaśnienie do konkursu ofert

Dodano dnia 23-09-2016 r.

Wyniki konkursu

Dodano dnia 03-10-2016 r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza przetarg nieogrnioczony na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego

Termin i miejsce składania ofert: 31 sierpnia 2016r. do godz. 12.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

Ogłoszenie
Warunki Przetargu (WP)

Wzór umowy

Ogłoszenie opublikowano: 29 sierpnia 2016r.

UWAGA!  Przedłużenie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informację dodano: 31 sierpnia 2016r.

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert (dodano dnia 08-09-2016 r.)

Informacja o zmianie terminu składania ofert

UWAGA ! Zmiana wzoru umowy (dodano dnia 08-09-2016 r.)

Umowa wersja 2

 


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza
"Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w Pabianickim Centrum Medycznym "


w siedzibie udzielającego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-5
Termin i miejsce składania ofert: 13 czerwca 2016r. do godz. 12.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 13 czerwca 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie udzielającego zamówienie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2016r. i ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lipca 2016r. – 30 czerwca 2017r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert:
• Ogłoszenie
• Regulamin konkursu

• Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy

• Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Ogłoszenie opublikowano: 7 czerwca 2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne.

Opublikowano: 15 czerwca 2016r.


Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

ogłasza

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

w siedzibie udzielajacego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 26 lutego 2016r. do godz 15.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 29 lutego 2016r. o godz 10.00 w siedzibie udzielajacego zamówienie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 marca 2016r. i  ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 kwietnia 2016r. – 31 marca 2017r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581 ze zm.) .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

        Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

 Ogłoszenie opublikowano: 17 lutego 2016r.

UWAGA!  Przedłużenie terminu składania ofert.

Zmiana treści "Ogłoszenia o konkursie ofert o Udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Opublikowano: 26 lutego 2016r.

W dniu 25 lutego 2016r. o godzinie 14.46 do siedziby Udzielającego Zamówienie wpłynęło zapytanie o nastepującej treści:

"W związku z ogłoszonym w dniu 17.02.2016r. konkursem ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym, zwracamy się z zapytaniem, czy w rozumieniu §18 ust. 5 Umowy o świadczenie usług zdrowotnych rozliczenie z tytułu świadczenia na rzecz Udzielającego Zamówienie świadczeń zdrowotnych z ZUS i Urzędem Skarbowym w ramach prowadzonej przez Przyjmującego Zamówienie działalności, dotyczy obowiązku opłacenia sładek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za zatrudnione przez Przyjmującego Zamówienie osoby, wobec których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.121, ze zm) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361, ze zm.) Przyjmujący Zamówienie jako płatnik składek jest zobowiązany rozliczać składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek?"

W związku z powyższym Udzielający Zamówienie wyjaśnia:

"Wszelkie obciążenia  o charakterze publicznoprawnym, jak również związane z obowiązkiem opłacenia składek, powinny być ponoszone przez Przyjmującego Zamówienie, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. W zakresie zaliczek na podatek kwestie te reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś kwestie związane z ZUS ustawa z dnia 13 października 1998 roku  o systemie ubezpieczeń społecznych - kwestie zbiegu tytułów do ubezpieczenia reguluje art. 9 tejże ustawy. W konsekwencji w sytuacji zaistnienia takiego zbiegu Przyjmujący Zamówienie winien zweryfikować tytuły do ubezpieczenia osób, którymi się posługuje, jak również podstawę wymiaru składek".

Opublikowano: 26 lutego 2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne.

Opublikowano:9 marca 2016r.


 

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

ogłasza

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

w siedzibie udzielajacego zamówienie, w rodzaju: świadczenia medyczne - CPV 85121000-3, 85141200-1, 85121200-3
Termin i miejsce składania ofert: 11 grudnia 2015r. do godz 15.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 14 grudnia 2015r. o godz 10.00 w siedzibie udzielajacego zamówienie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2015r. i  ogłoszone zostanie na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 stycznia 2016r. – 31 grudnia 2016r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581 ze zm.) .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

        Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzory umów

Opublikowano: 30 listopada 2015r.

Zmiana terminu rozstzygnięcia i ogłoszenia o rozsztrzygnięciu konkursu

Opublikowano: 17 grudnia 2015r.

Odwołanie konkursu

Opublikowano: 21 grudnia 2015r.