Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa odbioru z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych wytwarzanych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

Link do postępowania

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia