Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Przedmiotem zamówienia są dostawy tuszy i tonerów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Link do postępowania