Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Przedmiotem zamówienia są bezgotówkowe dostawy paliw płynnych i gazu LPG do samochodów służbowych i ambulansów 9/TZ/2019

link do postępowania