Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Odnosząc się do artykułu w EPA INFO pt. „Gdzie nasze bezpieczeństwo. Pracownicy Szpitala rozżaleni” wyjaśniamy:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jako pierwsze opracowało i wdrożyło procedury dotyczące postępowania w związku ze stanem epidemii COVID-19, celem zabezpieczenia pacjentów i personelu  przed rozprzestrzenianiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku wystąpienia stanu epidemii w Pabianickim Centrum Medycznym nigdy nie odnotowano braku środków ochrony indywidualnej, które są sukcesywnie uzupełniane, zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki, jak i pozostałe komórki organizacyjne Szpitala  zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami otrzymuje z Apteki szpitalnej wnioskowaną liczbę środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek ochronnych.

Należy jednak zaznaczyć, że najlepsze, najlepiej opisane procedury, jak również środki ochrony indywidualnej nie zdołają uchronić Szpitala przed zakażeniami, jeśli nie będą przestrzegane i stosowane przez pracowników.

W przypadku odnotowanym w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki pracownik naruszył zasady bezpieczeństwa, zatajając objawy infekcji i złe samopoczucie świadczące o możliwości zakażenia koronawirusem SARS–Cov-2. W zaistniałym zdarzeniu nie stwierdza się naruszeń pracodawcy, wdrożone procedury związane z panującą epidemią są realizowane. Pragniemy dodać, że dbaliśmy i dbamy  o dobro naszych  pacjentów i pracowników, gdyż jest ono priorytetem dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., szczególnie, w tak trudnej sytuacji jaką jest epidemia COVID-19.

W kwestii wykonywania wymazów w kierunku SARS –Cov-2 przestrzegamy wszelkich zaleceń i wykonujemy je bez jakiejkolwiek zwłoki, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszego personelu.

 

Janusz Kazimierczak

Prezes Zarządu PCM Sp. z o .o.

Lechosław Dorożała

p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa