Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Od dnia 8 czerwca 2020 r. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. wznawia przyjmowanie zleceń na badania laboratoryjne komercyjne.
Materiał do badań pobierany będzie w punkcie pobrań znajdującym się w przychodni POZ (wejście od strony ul. Jana Pawła II 68), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.00. Wyniki można będzie odbierać dnia następnego w rejestracji przychodni POZ.

Obsługiwane będą również badania komercyjne w trybie pilnym. W takim przypadku Pacjent zgłasza się, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 577-005-730, do przychodni POZ między godz. 16.00  - 17.00. Odbiór wyników badań „na CITO” uzgadnia z pracownikiem laboratorium i udaje się po nie do strefy buforowej, zlokalizowanej przy głównym wejściu do szpitala.

Opłatę za komercyjne badania laboratoryjne należy uiścić w kasie PCM, która znajduje się przy rejestracji głównej Przychodni Specjalistycznej (obok strefy buforowej).

Informujemy, iz badania diagnostyczne ze skierowań wystawionych przez lekarza kierującego są realizowane w dotychczasowych godzinach, czyli od 7.00 do 9.00.

labpr