Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

W dniu 21 listopada 2019 r. w Hotelu Fabryka Wełny odbyło się spotkanie Ordynatorów Oddziałów Pediatrycznych/Dziecięcych województwa łódzkiego. Pabianice już po raz trzeci gościły łódzkich pediatrów. Pierwsze ze spotkań miało miejsce w 2004 roku (miejsce spotkania: Hotel Piemont), kolejne drugie spotkanie tym razem w Dworze Kapituły Krakowskiej popularnie zwanym „Zamkiem” odbyło się w 2008 roku. Po jedenastu latach przerwy, w dniu dzisiejszym odbyło się trzecie spotkanie, którego gospodarzem było nasze miasto.

spotkanie 1

Podczas oficjalnej części, w której udział wziął zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego w osobach prezesa Janusza Kazimierczaka oraz wiceprezes zarządu doktor Doroty Jędrzejczyk-Okońskiej zaproszonych gości przywitała Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n med. Danuta Chlebna-Sokół, która zwołała dzisiejsze spotkanie.

Następnie swoje wystąpienie miała współorganizatorka dzisiejszej konferencji dr n. med. Dorota Kardas-Sobantka – Ordynator Oddziału Dziecięcego w Pabianickim Centrum Medycznym. Przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, w której opowiedziała o pracy kierowanego przez siebie już od 18 lat Oddziału Dziecięcego. Na zakończenie swojego wystąpienia zaintrygowała zdjęciami i opowiadaniem o historii miasta, zapraszając zebranych lekarzy do kolejnych odwiedzin w Pabianicach, już prywatnie z rodzinami.

spotkanie 4

Drugim prelegentem była doktor Paulina Przyrowska specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, która zapoznała zebranych z objawami całościowych zaburzeń rozwoju u niemowląt i małych dzieci. Natomiast najważniejsze, aktualne problemy dotyczące funkcjonowania oddziałów pediatrycznych regionu łódzkiego przybliżyła prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna – Sokół – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii.
W tym fragmencie spotkania w dyskusji wzięli udział wszyscy zebrani dzieląc się swoimi problemami. Lekarze rozmawiali o sytuacji na oddziałach pediatrycznych w swoich szpitalach. Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami wśród środowiska pediatrycznego. Uczestnicy spotkania wypowiadali bardzo pozytywne opinie zarówno o jego merytorycznym, jak też organizacyjnym aspekcie.

spotkanie 2

Serdecznie dziękujemy za wizytę wykładowcom, organizatorom, sponsorom oraz wszystkim Uczestnikom. Mamy nadzieję, ze wkrótce spotkamy się ponownie.

spotkanie 6