Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

 • Pakiet onkologiczny

baner nerki

Zapraszamy, weź udział w projekcie:
Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. zo.o.  - szczegóły TUTAJ
PAMIĘTAJ
NERKI NIE BOLĄ, NIE CZEKAJ AŻ BĘDZIE ZA PÓŹNO
Już teraz zadzwoń i umów się na BEZPŁATNE BADANIE do wybranej przychodni!
Przychodnia nr 1, tel.: 698 904 165
Przychodnia nr 3, tel. 506 771 418

Nerki są nam niezbędne do życia. Ich głównym zadaniem jest usuwanie produktów przemiany materii z krwi oraz utrzymywanie prawidłowego stężenia elektrolitów i wody w organizmie.

W zależności od masy ciała w organizmie człowieka krąży od 4 do 6 litrów krwi. Krew jest doprowadzana do nerek tętnicami nerkowymi. W ciągu doby przez nerki przepływa około 1500 litrów krwi, która jest oczyszczana za pomocą prawie miliona małych filtrów zwanych nefronami. Większość chorób nerek jest spowodowana uszkodzeniem nefronów. Gdy tracą one zdolność filtrowania, może dojść w organizmie do groźnego nagromadzenia wody oraz szkodliwych produktów przemiany materii.

Przewlekła choroba nerek (PChN) to wieloobjawowy zespół chorobowy, który jest następstwem zmniejszenia się liczby czynnych nefronów wskutek nieprawidłowego procesu toczącego się w miąższu nerki. Według definicji KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 2012 jest to utrzymująca się ponad 3 miesiące nieprawidłowość budowy lub czynności nerki mająca znaczenie dla zdrowia. Przewlekła choroba nerek wiąże się z trwałą utratą czynności tego narządu.
Postępująca PChN może prowadzić do skrajnej niewydolności nerek, a wówczas konieczne staje się zastąpienie ich naturalnego funkcjonowania poprzez dializę (sztuczna nerka) lub przeszczep.
Szacuje się że ten zespół chorobowy dotyka nawet 600 milionów ludzi na całym świecie, w tym około 4,3 mln w Polsce, można więc uznać, że jest to choroba cywilizacyjna.
Klasyfikacja przewlekłej choroby nerek opiera się na ustaleniu przyczyny PChN oraz stopnia jej zaawansowania (określonego na podstawie wielkości GFR i albuminurii). Przewlekła choroba nerek może wystąpić samoistnie lub być powikłaniem innych chorób cywilizacyjnych. Czynniki ryzyka wystąpienia PChN dzielą się na kliniczne np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby autoimmunologiczne, zakażenia dróg moczowych, kamica moczowa, przeszkoda w dolnych drogach moczowych, nowotwór, PChN stwierdzona w wywiadzie rodzinnym, przebyta ostra niewydolność nerek, narażenie na leki nefrotoksyczne oraz socjodemograficzne, takie jak: podeszły wiek, narażenie na niektóre czynniki chemiczne i środowiskowe, niski status socjoekonomiczny, niektóre grupy etniczne) (Myśliwiec red., 2008).
PChN ma początkowo przebieg bezobjawowy, a symptomy kliniczne pojawiające się wraz z postępującym upośledzeniem funkcji nerek są mało charakterystyczne. Wraz z progresją choroby pogorszeniu ulegają wszystkie czynność nerek związane z regulacją gospodarki wodno-elektrolitowej, równowagi kwasowo-zasadowej i wapniowo-fosforanowej oraz produkcją erytropoetyny i reniny. Dolegliwości takie jak m.in.: ciągłe zmęczenie, bezsenność, trudności z koncentracją, drżenia mięśniowe, brak apetytu, niesmak w ustach, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, obrzęki nóg i twarzy widoczne tuż po przebudzeniu, suchość skóry, świąd, częste oddawanie moczu (zwłaszcza w nocy), niedokrwistość, bóle kostno-stawowe oraz nawracające zakażenia układu moczowego pojawiają się, gdy nerki są już bardzo zniszczone. PChN jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Zaburzenia metaboliczne występujące w tej chorobie, przyspieszają procesy miażdżycowe w naczyniach krwionośnych oraz odkładanie się złogów wapniowo-fosforanowych w tętnicach wieńcowych i zastawkach serca. PChN wpływa także na rozwój neuropatii autonomicznej serca i naczyń, prowadzącej m.in. do upośledza odczuwania bólu wieńcowego.
Przewlekła choroba nerek ma charakter postępujący i niemal u wszystkich chorych konieczne jest rozpoczęcie leczenia nerkozastępczego. Stosowane metody to hemodializa, dializa otrzewnowa oraz przeszczep nerki.
Wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie terapii oraz przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarskich i dietetycznych, może wyraźnie poprawić jego stan zdrowia, pozwala uniknąć powikłań ze strony innych narządów, zwłaszcza układu krążenia i w wielu przypadkach umożliwia odroczenie decyzji o leczeniu nerkozastępczym. Dlatego dużą rolę w profilaktyce PChN odgrywają badania przesiewowe, oparte na testach laboratoryjnych krwi i moczu oraz edukacja pacjentów.
Jeśli:

 • jesteś mieszkańcem województwa łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej z przedziału 50-65 lat i nie miałeś rozpoznanej dotychczas przewlekłej choroby nerek oraz w ciągu ostatnich 12 m-cy nie miałeś wykonywanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych w kierunku PChN, a także jeśli występuje u Ciebie przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
  • cukrzyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przebyta ostra niewydolność nerek,
  • ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • zaburzenia strukturalne układu moczowego, z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego,
  • choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
  • schyłkowa niewydolność nerek lub choroby nerek o podłożu genetycznym w rodzinie;
  • otyłość z BMI > 35 kg/m2

zgłoś się do programu.