Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

healthy lungs for life

Już wkrótce Dni Spirometrii; w tygodniu 25 – 30 września w wybranych placówkach w całej Polsce będzie można wykonać bezpłatnie i bez skierowania spirometrię.

Ogólnopolska akcja spirometryczna Dni Spirometrii 2017 odbywa się w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Hasłem przewodnim Dni spirometrii 2017 jest hasło Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem.

Bezpłatne badania spirometryczne w naszej jednostce odbędą się

26 września 2017 od godziny 11.30 do 16.30
w gabinecie Poradni Alergologicznej Dla Dzieci - p.116 D
Przychodnia Specjalistyczna I piętro, 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Zapisy telefoniczne pod numerem 42 22 53 882
UWAGA – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

plakatspiro2017 a2 7

Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana jest w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP.  Celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc. 

Ta edycja dni spirometrii jest poświęcona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. To jakim powietrzem oddychamy wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają sie w sezonie grzewczym. W tym czasie pojawiają się sie także zaostrzenia astmy i POCHP,  które w skrajnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla chorych.

Patronat nad DS 2017 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne,  Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojskowy Instytut Medyczny.

Spirometria to najważniejsze badanie u chorych na POChP. Pozwala na ocenę czynności płuc, jest niezbędne dla rozpoznania POChP, oceny stopnia ciężkości oraz tempa progresji choroby.

Na czym polega badanie?

Podczas oddychania przez ustnik spirometru rejestrowane są przepływy powietrza i pojemność płuc.

Jak przygotować się do badania?

W dniu badania nie należy nosić obcisłych, utrudniających oddychanie ubrań, nie powinno się również palić tytoniu i pić alkoholu. Bezpośrednio przed przyjściem na badanie nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego ani spożywać obfitych posiłków.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania spirometrii?

Prawidłowe wykonanie spirometrii wiąże się ze znacznymi zmianami ciśnienia w klatce piersiowej, co może być niebezpieczne dla niektórych (na szczęście nielicznych) chorych. Jeżeli rozpoznano u Ciebie choroby/stany kliniczne wymienione poniżej, koniecznie powiedz o tym lekarzowi, kierującemu Cię na badanie:

  • tętniaki aorty i tętnic mózgowych
  • nieuregulowane nadciśnienie tętnicze
  • przebyte odwarstwienie siatkówki lub niedawna operacja okulistyczna
  • krwioplucie o nieznanej przyczynie
  • odma opłucnowa
  • co najmniej pół roku po przebytym zawale  serca lub udarze  mózgu
  • stan bezpośrednio po operacji w obrębie jamy brzusznej lub klatki piersiowej (uniemożliwia prawidłowe wykonanie badania)

Jak przebiega badanie?

Spirometria jest wykonywana w pozycji siedzącej. Badanemu zakłada się na nos klips delikatnie zaciskający nozdrza i prosi o oddychanie przez ustnik aparatu rejestrującego przepływ powietrza. Po kilku spokojnych oddechach, prowadzący badanie prosi pacjenta o wykonanie maksymalnie głębokiego wdechu, a następnie spokojnego, maksymalnie głębokiego wydechu (niekiedy badanie zaczyna się od głębokiego wydechu). Manewr ten może być powtarzany kilkakrotnie w celu uzyskania dokładnego wyniku. Następnie, po wykonaniu możliwie głębokiego, silnego wdechu badany proszony jest o wykonanie jak najsilniejszego, najszybszego wydechu, który jednocześnie powinien trwać jak najdłużej. Właściwe wykonanie natężonego wydechu jest najtrudniejszym etapem badania. Należy włożyć weń maksymalny wysiłek, tak, aby uzyskane wyniki były wiarygodne. Badanie oparte na natężonym wydechu jest powtarzane co najmniej 3-krotnie, aróżnice pomiędzy kolejnymi wynikami nie powinny być duże. Ponieważ badanie nie jest łatwo wykonać w pełni poprawnie, zwykle konieczna jest większa liczba powtórzeń. Na podstawie graficznego przedstawienia wyniku badania na ekranie komputera, prowadzący badanie może na bieżąco oceniać jego jakość i stwierdzić, kiedy jest ona jest wystarczająca dla przerwania badania. Mimo, że badanie wymaga od chorego włożenia właściwego wysiłku, jest ono bezpieczne.

Jak interpretować wynik?

Właściwa i pełna ocena spirometrii może być dokonana jedynie przez lekarza posiadającego wystarczające doświadczenie w ocenie wyników tego badania. Poniższe wskazówki mają charakter orientacyjny, i nie wolno ich traktować jako służących do samodzielnej interpretacji badania. Ich mechanistyczne zastosowanie może prowadzić do całkowicie błędnych wniosków!

Należy podkreślić, że interpretować można jedynie badanie prawidłowo wykonane. Ocena jakości technicznej spirometrii nie jest prosta, często zdarza się, że nawet lekarz niepotrzebnie ocenia badanie o niedostatecznej jakości. W ocenie spirometrii największe znaczenie mają 2 parametry: FEV1 i FVC oraz ich wzajemny stosunek - FEV/FVC. W uproszczeniu można powiedzieć, że spirometria jest prawidłowa, jeśli prawidłowe są wszystkie te 3 parametry.

Po wypełnieniu ankiety i wykonaniu badania, w przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent otrzyma list do lekarza POZ z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki (leczenia) chorób obturacyjnych.

źródło: astma-alergia-pochp.pl; pochp.mp.pl