Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Pabianicki Szpital na liście szpitali systemu szpitalnego na terenie województwa łódzkiego.

1 45280 g

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, utworzony został system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. W nowo utworzonym systemie znalazło się Pabianickie Centrum Medyczne.

 Placówki w sieci są podzielone na kilka poziomów systemu zabezpieczenia. Trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego obejmują:
• Szpitale I stopnia: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria,
• Szpitale II stopnia: chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia, urologia,
• Szpitale III stopnia: chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, chirurgia naczyniowa, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci, choroby zakaźne, choroby zakaźne dla dzieci, kardiochirurgia, kardiochirurgia dla dzieci, kardiologia dla dzieci, nefrologia, nefrologia dla dzieci, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dla dzieci, okulistyka dla dzieci, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, otorynolaryngologia dla dzieci, reumatologia, reumatologia dla dzieci, toksykologia kliniczna, toksykologia kliniczna dla dzieci, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci, urologia dla dzieci.
Cztery specjalistyczne poziomy zabezpieczenia zdrowotnego obejmują:
• Szpitale pediatryczne – wszystkie profile dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego.
• Szpitale pulmonologiczne: chemioterapia hospitalizacja, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci.
• Szpitale onkologiczne: brachyterapia, ginekologia onkologiczna, chemioterapia hospitalizacja, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna dla dzieci, hematologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, radioterapia, terapia izotopowa, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci.
• Szpitale ogólnopolskie.

Wykaz szpitali zakwalifikowanych do sieci ma obowiązywać od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Nasza jednostka została zakwalifikowana do grupy szpitali drugiego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego.

Kwalifikacja placówki w zakresie dotyczącym zakładu leczniczego z danego poziomu systemu zabezpieczenia ma się odbywać raz na 4 lata. Placówki zakwalifikowane do sieci mają gwarantowaną umowę z NFZ. Sieć obejmuje badania diagnostyczne, leczenie w oddziałach szpitalnych, opiekę ambulatoryjną i specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych, nocną i świąteczną opiekę medyczną oraz rehabilitację leczniczą.
Ministerstwo Zdrowia uważa, że wprowadzenie sieci szpitali zapewni pacjentom lepszy dostęp do poradni przyszpitalnych oraz skróci kolejki na SOR-ach i w izbach przyjęć. Placówki zakwalifikowane do sieci mają zapewniać pacjentom kompleksową i ciągłą opiekę, np. rehabilitację po wyjściu ze szpitala.
Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Mają pozwolić one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.
Rozwiązania zawarte w ustawie mają zagwarantować odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia opieki zdrowotnej. Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93 proc. środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ jest gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Informator o sieci szpitali do pobrania TUTAJ