Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.,

z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego.

Termin i miejsce składania ofert: 8 września 2016r. do godz. 12.00, Kancelaria Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Otwarcie ofert nastąpi: 8 września 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie udzielającego zamówienie.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdziecie Państwo w zakładce KONKURSY