Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

 • Pakiet onkologiczny

Co przyniósł nam rok 2015?

Kadra medyczna Pabianickiego Centrum Medycznego stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, bierze udział w sympozjach i konferencjach, pracownicy uczestniczą w kursach zawodowych i specjalistycznych, kończą specjalizacje zawodowe.

 •  W roku 2015 dwóch lekarzy Anna Kudaj – Kurowska i Marcin Dłużyński oraz jeden fizjoterapeuta Jakub Oberbek uzyskali tytuł doktora nauk medycznych zaś dr n. med. Mateusz Maciejewski uzyskał tytuł specjalisty z gastroenterologii. Wiktor Kępa z Oddziału Urologicznego, autor trzech prac naukowych, po ukończonych Studiach Doktoranckich na UM w Łodzi jest w trakcie przewodu doktorskiego, chirurdzy lek. med. Michał Pusty oraz lek. med. Aleksandra Kamińska uzyskali tytuł specjalisty z chirurgii ogólnej i naczyniowej.
 •  Nasz personel jest też uznany, jako fachowi nauczyciele przyszłej kadry medycznej. Wykładowcami są m.in., Grzegorz Krzyżanowski (współautor 5 prac naukowych, nauczyciel lekarzy w zakresie urologii klinicznej i zabiegowej), Marek Kiljański, Bożena Pawłowska, Dariusz Fisiak, Dorota Kardas – Sobantka.
 •  Również pracownicy innych oddziałów szpitalnych i działów diagnostycznych brali udział w sympozjach i kongresach organizowanych przez ogólnopolskie towarzystwa zawodowe, m.in.: obecni byli na Zjeździe Towarzystwa Internistów Polskich, Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, na Ordynatorskich Zakopiańskich Dniach Kardiologicznych, na XXXIII Dniach Farmacji Szpitalnej, na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Urologicznego.W plebiscycie Życia Pabianic mieszkańcy naszego miasta wskazali lekarzy, których cenią za medyczną wiedzę, doświadczenie i wrażliwość na cierpienia chorych. Na 9 nominowanych osób troje lekarzy to nasi pracownicy, są to: Jolanta Florczuk, Katarzyna Urbankiewicz – Traczyk oraz Renata Ropenga – Kowalska (Przychodnia nr 1). Panie w głosowaniu zajęły czołowe miejsca. Również na 20 przychodni - NZOZ istniejących w naszym mieście mieszkańcy docenili naszą przychodnię przy ul. Wileńskiej – znalazła się ona w czołowej szóstce nominowanych w plebiscycie.

Przychodnia nr 1, Pabianice, ul. Wileńska 61

 •  W roku 2015 położna Bożena Pawłowska (położna koordynująca Przychodni nr 1) została wybrana już po raz drugi na funkcję vice - przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Jest też wykładowcą kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Akademii Zdrowia i w OIPiP w Łodzi.

Oddział Ginekologiczno Położniczy

 •  Kolejnym prestiżowym konkursem, którego w 2015 roku odbyła się druga edycja, był zorganizowany przez Akademię Malucha Alantan, pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Położnych, Fundacji Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni oraz portalu edukacjapacjenta.pl. plebiscyt - Położna Na Medal. Do konkursu została zgłoszona przez nasze pacjentki położna Elżbieta Kucharska. W ostatecznym rozstrzygnięciu zajęła ona 24 miejsce w kraju i 4 w województwie łódzkim na 233 nominowane położne z całego kraju.

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

 •  W roku 2015 nasze Laboratorium Diagnostyczne zostało docenione przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający doskonałe wyniki kontroli jakości przeprowadzanych u nas badań diagnostycznych, co znacznie zwiększa zaufanie pacjentów. Kierownik laboratorium dr n. med. Danuta Domańska, jako jedna z niewielu Polaków wzięła udział w zorganizowanym w czerwcu Kongresie – European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – EUROMEDLAB PARIS 2015, gdzie omawiane były najnowsze trendy rozwoju w medycynie laboratoryjnej.

Specjalistyczna Pracownia Endoskopii

 •  Rok 2015 to także okres, kiedy zrealizowaliśmy program Ministra Zdrowia pn. Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Dzięki jego prawidłowej realizacji oraz skutecznej wykrywalności ministerstwo poza konkursem zakwalifikowało nasz ośrodek ( Specjalistyczna Pracownię Endoskopii) do realizacji tegoż programu w latach 2016 – 2024. Miło nam jest ogłosić, iż konsultant wojewódzki w dziedzinie endoskopii wyraził zgodę na przyznanie Pracowni Endoskopii akredytacji w stażach kierunkowych dla chirurgów, jako jedynej pracowni w województwie łódzkim. Ponadto, jako piersi i jak na razie jedyni w województwie łódzkim wprowadziliśmy zabiegi z systemem Spyglass (tor wizyjny do dróg żółciowych) oraz zabiegi w insuplacji CO2 (jest to metoda, która znosi ból po zabiegach endoskopowych). Równocześnie w oficjalnych wynikach Ministerstwa Zdrowia dotyczących Ankiety Satysfakcji Klienta nasza Pracownia Endoskopowa na wszystkie nadesłane anonimowe zgłoszenia otrzymała wyłącznie pozytywne opinie. Specjaliści z Pracowni Endoskopii w roku 2015 konsultowali na zlecenie konsultantów wojewódzkich i krajowego pacjentów w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi oraz w szpitalach w Bełchatowie, Sieradzu, Łasku, Poddębicach i Zduńskiej Woli.

Pabianickie Centrum Rehabilitacji

 •  W roku 2015 sukcesy odniosło także Pabianickie Centrum Rehabilitacji. Zaznaczyć należy, iż PCR jest pierwszym akredytowanym ośrodkiem z dziedziny fizjoterapii, aktualnie w ośrodku jest 16 miejsc staży specjalizacyjnych. Do roku 2015 w naszym ośrodku ukończyło staż 16 osób z całej Polski. PCR to także siedziba zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Doktor Marek Kiljański został wybrany na funkcję prezesa PTF już po raz piąty. W 2015r. był on przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia Dziś i Jutro - Perspektywy rozwoju fizjoterapii”, Pabianice 19 -21 listopada 2015 r. Gośćmi Kongresu byli m.in., przewodniczący Światowej Federacji Fizjoterapii profesor Marilyn Moffat z USA oraz Georges Boueiri z Libanu, Rene de Bruijn z Holandii oraz Daniela Tecky Tcheuffa z Kamerunu, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Wspomnieć należy, iż Kierownik PCR jest współautorem poselskiego projektu Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która 25 października 2015 została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. W pierwszych dniach maja 2015 dr M. Kiljańki uczestniczył, jako voting delegate w Światowym Kongresie Fizjoterapii WCPT Singapore 2015. Dr n. med. Marek Kiljański – jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie fizjoterapii, odznaczony medalem Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia, medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotym medalem Arabskiego Towarzystwa Fizjoterapii, medalem za długoletnią służbę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest członkiem ponad 10 komitetow naukowych i konferencji, autorem i współautorem 13 publikacji w czasopismach recenzowanych, współpracuje ze szkołami wyższymi, jest adiunktem Wyższej Szkoły Fizjioterapii i Informatyki w Łodzi i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prowadzi zajęcia kliniczne dla studentów. W zakresie opiniowania wniosków jest uznanym ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych, opiniuje także projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Jest członkiem rad naukowych w pięciu czasopismach recenzowanych. W PCR oprócz kontraktu z NFZ realizowane są również programy profilaktyczne finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Oddział Dziecięcy

 •  Osiągnięciami pochwalić się może również zespół Oddziału Dziecięcego pod kierownictwem Pani ordynator Doroty Kardas – Sobantki. Nasi pediatrzy brali udział w trzech ważnych konferencjach. Były to:

- XXXII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Wrocław 17-19 września 2015. Zespół przedstawił trzy doniesienia oparte na materiale pacjentów hospitalizowanych w naszym oddziale:


1. Łagodne ostre infekcje zapalenie mięśni u pacjentów leczonych w oddziale dziecięcym
2. Przypadkowe zatrucia jako przyczyna hospitalizacji małych dzieci
3. Brak szczepień ochronnych zwiększonym ryzykiem zachorowania na krztusiec – opis przypadku


- IX Sympozjum Naukowe „Dziecko Łódzkie”. Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. Stan opieki pediatrycznej w regionie łódzkim; Łódź, 10 grudnia 2015r. Zespół lekartzy przedstawił dwie prace, obie nagrodzone przez Komitet Naukowy Sympozjum:


1. Trudne decyzje lekarza oddziału dziecięcego w szpitalu rejonowym (III miejsce)
2. Zatrucia – ważna przyczyna hospitalizacji dzieci w szpitalu rejonowym (wyróżnienie)


- VI Konferencja Pediatria oparta na przypadkach, Łódź, 19 grudnia 2015r. W jej trakcie zespół przedstawił doniesienie pn. „Sztafeta z pałeczką – kto przegrywa”, które otrzymało nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną podczas wydarzenia. Nadmieniamy, iż prestiż tej nagrody jest bardzo duży ponieważ w trakcie konferencji reprezentowane były głównie oddziały kliniczne.

Miło nam jest poinformować, iż w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dr Dorota Kardas -Sobantka, która od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego i delegatem na Walne Zgromadzenia Towarzystwa otrzymała „Medal im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego”, który w środowisku pediatrów uznawany jest za najwyzsze wyróżnienie, przyznawane zgodnie ze statutem osobom szczególnie zasłużonym dla medycyny wieku rozwojowego.

Oddział Urologiczny

 •  Oddział Urologiczny pod kierownictwem dr n. med. Grzegorza Krzyżanowskiego – personel lekarski był reprezentowany na Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego; w większości ukończył kursy USG Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, lek. med. Ariel Dziedzic ukończył kurs Micro – PERC. Z początkiem roku 2016 oddział wzbogacił się o nowoczesny aparat USG Hitachi Aloca F 31, który posiada funkcje Doplera głowice: rektalną, liniową i convex wraz ze wszystkimi przystawkami biopsyjnymi – dało to mozliwość poszerzenia wykonywanej diagnostyki, a także usprawniło zabiegi przezskórne (biopsje, PCNL)

Oddział Urazowo – Ortopedyczny

 •  Oddział Urazowo – Ortopedyczny – personel doskonali umiejętności w wykonywaniu zabiegów operacyjnych dotyczących złamań w obrębie kości długich nowoczesnymi zespoleniami z dostępów małoinwazyjnych, ponadto wzrosła ilość implantowanych protez całkowitych stawu biodrowego. Personel obecnie doskonali techniki operacyjne stawu kolanowego z użyciem atroskopu. W oddziale wdrożono w roku 2015 stosowanie opatrunków podciśnieniowych, co ma wpływ na gojenie się ran i zapobiega powikłaniom.

Pabianickie Centrum Psychiatryczne

 •  Pabianickie Centrum Psychiatryczne – personel medyczny stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, ponadto bierze aktywny udział w życiu społeczności regionu. M. in. lekarze PCP przygotowali sesję naukową dotyczącą zaburzeń psychicznych w fizjoterapii. Wykłady prezentowane były w trakcie XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (wykłady wygłosili profesor Tadeusz Pietras, lek. med. Jacek Koprowicz). Nasi lekarze psychiatrzy we współpracy z Urzędem Miejskim w Pabianicach przygotowali również serię wykładów dla uczniów pabianickich szkół – tematem przewodnim były dopalacze.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 •  Kierownik ZOL – u Stefania Mosińska jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej od roku 1996. W dniach 11 - 12 czerwca 2015r. podczas obchodów jubileuszowego 25 Walnego Zjazdu STOMOZ we Wrocławiu przyznano liczne nagrody, statuetki i odznaczenia osobom, które przyczyniły się do rozwoju koncepcji zarządzania w ochronie zdrowia, m.in.: Odznakę Honorową Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Ochrony Zdrowia" otrzymała właśnie pani Stefania Mosińska

Całemu personelowi życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

v