Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. „mając na uwadze dobro Seniorów, w celu poprawy jakości życia, wspierania i wzmacniania potencjału Seniorów oraz aktywizowania Ich poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym” przystąpiło do Programu realizowanego przez Miasto Pabianice pn. „Pabianicka Karta Seniora”

pabianicka 11 02 16

Wszystkim, którzy okażą się Kartą i potwierdzą swoje dane, oferujemy zniżki na następujące komercyjne usługi medyczne:
• 10% rabatu na zabiegi fizjoterapeutyczne w Pabianickim Centrum Rehabilitacji przy ul. Jana Pawła II 68
• 10% rabatu na diagnostyczne badania laboratoryjne w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – Laboratorium Centralne przy ul. Jana Pawła II 68
• 5% rabatu na płatne usługi stomatologiczne w Przychodni Stomatologicznej przy ul. Jana Pawła II 68
Informujemy, iż wszystkie pozostałe świadczenia medyczne, objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U 2015.618) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U 2015.581). Zakres tych świadczeń nie stanowi przedmiotu programu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://um.pabianice.pl/artykul/214/662/informacja-dla-seniora

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.